ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 2)

Pisaliśmy już o zmianach w ustalaniu prawa do zasiłków a także o zmianie ich wysokości:ZASIŁEK CHOROBOWY - ZMIANY 2022r. | KADRY PŁACE (kadry-place.info)Przypomnijmy więc najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022r.:skrócenie do 91 dni okresu pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnieniawliczanie do jednego okresu zasiłkowego dwóch…

0 Komentarzy

ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 1)

Od dnia 1 stycznia 2022r. zmianie ulegną przepisy regulujące zasady, wysokość oraz terminy przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Z dotychczasowej treści ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) wynika, że zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy…

2 komentarze