ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 2)

You are currently viewing ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 2)

Pisaliśmy już o zmianach w ustalaniu prawa do zasiłków a także o zmianie ich wysokości:

ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. | KADRY PŁACE (kadry-place.info)

Przypomnijmy więc najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022r.:

  • skrócenie do 91 dni okresu pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia
  • wliczanie do jednego okresu zasiłkowego dwóch różnych chorób
  • wzrost zasiłku za okres pobytu w szpitalu do 80%

Dzisiaj przedstawiamy kolejne zmiany, które obowiązywać będą od nowego roku:

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MIMO SPÓŹNIENIA W OPŁACANIU SKŁADEK

Istotna zmiana dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym objęte są m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od początku przyszłego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacania składek. Oznacza to, że przedsiębiorcy zachowają prawo do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego także wtedy, gdy opłacą składki po terminie. 

PONOWNE USTALENIE PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalana jest na nowo wtedy gdy między okresami, za który pobierane jest świadczenie wystąpiła przerwa wynosząca co najmniej 3 miesiące kalendarzowe. Nowe przepisy przewidują, że podstawa świadczenia będzie ustalana na nowo wtedy gdy nie wystąpiła przerwa w pobieraniu zasiłku lub przerwa taka powstała, lecz była krótsza niż jeden miesiąc kalendarzowy.
 
Szczegóły zmian zostały wskazane bezpośrednio na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
Zmiany w zasiłkach od 2022 roku – Aktualności – O ZUS – ZU
 
Ustalenie uprawnień z tytułu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa jest to nasza codzienność. Pełny zakres naszych usług płacowych poznasz odwiedzając naszą stronę www

Dodaj komentarz