CZAS PRACY 2022r.

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym został zdefiniowany w art.  130. Kodeksu Pracy: §  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1,…

0 Komentarzy

REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym źródłem przepisów prawa pracy, określającym organizację oraz porządek w procesie pracy danego pracodawcy. Dokonując krótkiej charakterystyki regulaminu pracy należy wspomnieć, że: PRZEPISY REGULAMINU PRACY NIE MOGĄ BYĆ MNIEJ KORZYSTNE…

0 Komentarzy

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Spotykamy się bardzo często z pytaniami: W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW? Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo wymaga dążenia do ciągłego doskonalenia a odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firmy.…

0 Komentarzy