KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023-2024

ZLECENIE / UMOWA O DZIEŁO

ANDROID APP

ZOSTAW ADRES E-MAIL A MY POWIADOMIMY CIĘ O ZMIANACH ORAZ AKTUALIZACJI KALKULATORA

F.A.Q.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023/2024

UMOWY CYWILNOPRAWNE (ZLECENIE / DZIEŁO)

Zmiany w systemie podatkowym dotyczą między innymi wysokości procentowej stawki podatku PIT. Likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku dochodowego a także likwidacja ulgi dla klasy średniej zostają zastąpione zmianą wysokości stawki podatku. Od lipca 2022r. obowiązuje stawka 12% (przypominamy, że wcześniej stosowana stawka w pierwszym progu podatkowym wynosiła 17%).

Wysokość kwoty wolnej od podatku (30.000 PLN) oraz zmiana stawki podatku (12%) determinują wysokość ulgi podatkowej, która w rozliczeniu rocznym wynosi 3.600 PLN (12% z 30.000 PLN).

Osoby które osiągają dochody z kilku źródeł – np. kilku umów o pracę, umowy o pracę i dwóch umów zlecania, albo łączą pracę z emeryturą mogą upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

  • 300 PLN w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez jednego płatnika,
  • 150 PLN w przypadku gdy podatnik wnioskuje o uwzględnienie ulgi u dwóch płatników,
  • 100 PLN w przypadku gdy podatnik wnioskuje o zastosowanie ulgi u 3 płatników.

Zmiana ta pozwola na optymalne skorzystanie z ulgi podatkowej już w momencie naliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom tych podatników, którzy mimo otrzymywaniu wynagrodzenia z kilku źródeł dotychczas mogli stosować ulgę podatkową tylko u jednego pracodawcy/zleceniodawcy lub w ZUS.

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ULGI U KILKU PŁATNIKÓW OBOWIĄZUJE  OD POCZĄTKU 2023R.

W 2023r. zaktualizowany został formularz PIT-2, który umożliwia złożenie płatnikowi wynagrodzeń wniosku o m.in.:

  • zastosowanie ulgi podatkowej w wysokości 300 PLN miesięcznie (w przypadku wynagrodzenia otrzymywanego od 1 płatnika), 150 PLN/100 PLN miesięcznie (w przypadku otrzymywania wynagrodzenia od odpowiednio 2 lub 3 płatników)
  • zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (dotychczas obowiązywał osobny formularz)
  • kalkulację zaliczki na podatek dochodowy w sposób przewidziany dla osób wspólnie opodatkowujących przychody (dotychczas obowiązywał osobny formularz).

Formularz PIT-2 dostępny jest pod adresem: oświadczenie PIT-2

Opis informacji zawartych w oświadczeniu PIT-2 znajduje się na naszym blogu.

Autorskie koszty uzyskania przychodu (50%) dotyczą wynagrodzeń podatników-twórców, wykonujących działalność twórczą, uzyskujących przychody z przeniesienia autorskich praw do stworzonych utworów.

Ustawa zawiera zamknięty katalog zawierający przychody z tytułu:

1) Działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 
2) Działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 
3) Produkcji audialnej i audiowizualnej;
 
4) Działalności publicystycznej;
 
5) Działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 
6) Działalności konserwatorskiej;
 
7) Prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 
8) Działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372