696-180-372

KOMPLEKSOWY OUTSOURCING

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

KONTAKT

KONTAKT

CENY USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

ZMIENIAMY SPOJRZENIE NA OUTSOURCING

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Naszymi Klientami są prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa branży produkcyjnej, handlowej oraz usługowej. Do grona naszych Klientów należą firmy z kapitałem polskim a także zagranicznym. Mamy przyjemność dostarczać usługi przedsiębiorstwom prosperującym na rynku nowych technologii a także operujących w branży krypto. Niezależnie od formy prawnej oraz branży działania Twojej firmy znajdziesz u nas profesjonalne wsparcie w obszarze administracji kadrowo-płacowej.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów pozwala na realizację naszych wartości, którym podporządkowujemy strategię współpracy. Cel jest jeden: zadowolenie Klientów z profesjonalnej obsługi.

Przejęcie obsługi kadrowo-płacowej to projekt, którego celem jest zapewnienie zgodnego z przepisami prawa a także procedurami wewnętrznymi funkcjonowania obszaru HR Twojej firmy.

Niezbędnym początkiem naszej współpracy jest kompleksowy audyt akt osobowych.

Na tym etapie praca obejmuje m.in.:

 • kontrolę ważności orzeczeń lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • kontrolę kompletności dokumentacji związanej z prawidłowym rozliczeniem podatku dochodowego a także zgłaszaniem pracowników/zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych,
 • kontrolę dokumentacji związanej z zawarciem umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników oraz zleceniobiorców,
 • kontrolę  formularzy kadrowych pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) oraz Kodeksu Pracy.

Audyt akt osobowych dla naszych klientów przeprowadzany jest bez żadnych dodatkowych opłat.

Dostarczając naszym Klientom usługi kadrowo-płacowe korzystamy z najlepszych rynkowych rozwiązań w zakresie oprogramowania dla obszarów HR.

Zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania administracji HR Twojej firmy wymaga m.in.:

 • konsultacji optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania obszarem płacowym,
 • parametryzacji systemu płacowego zgodnie ze specyfiką Twojej firmy,
 • przygotowania wzorów dokumentów kadrowych zgodnych ze specyfikacją firmy.

Jeśli Twoja firma dotychczas nie zatrudniała pracowników konieczne jest zarejestrowanie płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Całość prac wdrożeniowych wykonujemy bezpłatnie, w ramach stałej stawki miesięcznej uzależnionej od liczby zatrudnionych pracowników bądź wykonawców umów cywilnoprawnych.

Co nas wyróżnia wśród konkurencji? Kompleksowość.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie działania związane z realizacją procesu zatrudnienia, m.in.:

 • przygotowanie dokumentów kadrowych,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
 • archiwizacja akt osobowych,
 • prowadzenie rejestru urlopów oraz nieobecności, w tym zwolnień lekarskich,
 • ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych a także wysokości tych świadczeń,
 • rozliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem potrąceń obligatoryjnych oraz dobrowolnych,
 • przygotowanie zaświadczeń dla pracowników,
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, PFRON, instytucje egzekucyjne),
 • rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, US, PFRON, PPK).

Gwarantujemy stałą stawkę opłat niezależnie od zakresu potrzeb kadrowo-płacowych Twojej firmy przez okres co najmniej 18 miesięcy.

formularz kontaktowy

GWARANTUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE