REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym źródłem przepisów prawa pracy, określającym organizację oraz porządek w procesie pracy danego pracodawcy. Dokonując krótkiej charakterystyki regulaminu pracy należy wspomnieć, że: PRZEPISY REGULAMINU PRACY NIE MOGĄ BYĆ MNIEJ KORZYSTNE NIŻ TE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY…

0 Komentarzy

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Spotykamy się bardzo często z pytaniami: W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW? Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo wymaga dążenia do ciągłego doskonalenia a odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firmy. Jest kilka sposobów na zwiększenie efektywności…

0 Komentarzy

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY – 2021r.

Zmiany czasu z letniego na zimowy dokonuje się jesienią każdego roku w naszym kraju w ostatnią niedzielę października. W 2021 r. zmiana czasu na zimowy będzie miała miejsce 31 października. Zmiany czasu dokonuje się w nocy z soboty 30…

0 Komentarzy

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

cyt." Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010…

0 Komentarzy