Nasze usługi

Administracja kadrowo-płacowa

Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR. Niezależnie od formy prawnej działalności naszych Klientów dostarczamy profesjonalne usługi z zakresu administracji kadrowo-płacowej.

Co nas wyróżnia?

KORZYŚCI Z WYBORU OUTSOURCINGU

1

Wiedza i doświadczenie

Powierzając obsługę kadrowo-płacową firmie zewnętrznej będziesz przygotowany na każdą zmianę w przepisach prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych a także ustawy o podatku dochodowym.

HR jest naszą specjalizacją, dlatego dbamy zarówno o aktualizację wiedzy jak i dostosowanie systemu płacowego do obowiązujących przepisów.

2

Poufność oraz ochrona danych osobowych

Wybór outsourcingu kadrowo-płacowego pozwala uszczelnić system obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Otrzymujesz pewność, że dane wrażliwe dotyczące m.in. wysokości wynagrodzeń pracowników nie zostaną udostępnione nieuprawnionym osobom.

3

Optymalizacja kosztów

Wybierając outsourcing kadrowo-płacowy masz pewność, że koszt przedsiębiorstwa ograniczy się do miesięcznej opłaty zależnej od liczby zatrudnionych osób. Korzyści ekonomiczne obejmują m.in. uniknięcie kosztów:

 • wynagrodzeń specjalistów HR oraz ich rekrutacji,
 • aktualizacji wiedzy specjalistycznej, w tym szkoleń HR,
 • wyposażenia stanowiska, w tym licencji programowych.
most outsourcing

Nasza misja

ZMIENIAMY SPOJRZENIE NA OUTSOURCING

Świadczymy usługi w sposób kompleksowy, zapewniając pełną obsługę kadrowo-płacową na każdym etapie trwania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Zlecając obsługę kadr i płac naszej firmie nie musisz rezygnować z zalet jakie niesie prowadzenie działu kadrowo-płacowego wewnątrz struktury Twojej firmy.

Zakres usług

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWE

Kompleksowość jest jednym z naszych zobowiązań wobec naszych Klientów.

Potrzebujesz przygotować umowę o pracę, skierowanie na badania czy zaświadczenie o wynagrodzeniu dla pracownika na druku bankowym? A może spotkałeś się z nieznanym tematem z zakresu prawa pracy i konieczne jest skonsultowanie tego problemu ze specjalistą?

Możesz liczyć na naszą pomoc. W standardzie. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Zakres usług kadrowych obejmuje m.in.:

1

AKTA OSOBOWE

Przygotowujemy pakiet dokumentów wypełnianych przez Twoich pracowników w momencie zatrudnienia. Dbamy o to by zestaw pozyskiwanych informacji od pracowników był zgodny z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Archiwizujemy dokumenty kadrowe w indywidualnych teczkach osobowych.

2

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE W ZUS

Dokonamy zgłoszenia Twoich pracowników do ubezpieczeń społecznych stosując odpowiednie dokumenty w ZUS. Po ustaniu stosunku pracy dokonamy wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych w ustawowym terminie.

3

KONSULTACJE

Potrzebujesz skonsultować dowolny temat z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych? Niezależnie od formy kontaktu (e-mail / telefon) pomożemy w uzyskaniu odpowiedzi na postawione pytania.

4

UMOWY O PRACĘ ORAZ POROZUMIENIA ZMIENIAJĄCE

Przygotowujemy umowy o pracę a także dokumenty związane ze zmianą ich warunków w trakcie zatrudnienia. Jeśli nie dysponujesz szablonem indywidualnym – zaproponujemy samodzielnie format dokumentów.

5

MONITOROWANIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM

Prowadzimy rejestr terminów zakończenia umów o pracę, ważności orzeczeń lekarskich lub szkoleń BHP. Poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym o upływającej ważności któregoś z wymienionych dokumentów. 

6

RAPORTY NA POTRZEBY KLIENTA

Na życzenie klienta możemy przygotować raporty zawierające konkretne dane kadrowe (m.in. zestawienie urlopowe, zestawienie zawierające dane osobowe pracowników, zestawienie nieobecności, etc.)

7

WSPARCIE W KONTAKTACH Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucjami zewnętrznymi.

W przypadku kontroli z ZUS lub PiP oferujemy pomoc w reprezentowaniu Twojej firmy.

8

ZAŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Na życzenie pracownika przygotujemy wymagane zaświadczenie, m.in:

 • potwierdzające zatrudnienie
 • ZUS ERP-7

O nas

Wiedza | doświadczenie | zaufanie

NASZE OSIĄGNIĘCIA

1
ZATRUDNIONYCH OSÓB

Posiadamy doświadczenie w obsłudze firmy produkcyjnej zatrudniającej 850 pracowników

OBSŁUGA KLIENTA

1
LAT DOŚWIADCZENIA

Nasza praca to efekt 17 lat doświadczenia w zapewnianiu wysokich standardów obsługi klienta

HR

1
LAT DOŚWIADCZENIA

Posiadamy dwunastoletnie doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej firm handlowych, produkcyjnych, usługowych

POUFNOŚĆ

1 %
BEZPIECZEŃSTWO

Wspólnie z naszymi Klientami ustalamy krąg osób oraz zakres informacji, które mogą być przez nich otrzymywane

Zakres usług

KOMPLEKSOWE USŁUGI PŁACOWE

Potrzebujesz przygotować aneks do umowy o pracę? A może na liście płac chcesz rozliczyć dodatkowe składniki płacowe lub zastanawiasz się jaki charakter powinny one posiadać dla celu ustalenia podstawy świadczeń chorobowych bądź wynagrodzenia urlopowego?

Możesz liczyć na naszą pomoc. W standardzie. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Obsługa płacowa do przede wszystkim:

1

PRZYGOTOWYWANIE LIST PŁAC

Przygotujemy listę płac uwzględniającą stałe składniki wynagrodzenia (wynikające z podpisanych umów o pracę bądź zlecenie) jak i składniki zmienne ustalone przez pracodawcę (np. premie, dodatki, ryczałty). Wraz z listą płac otrzymasz od nas plik pozwalający na import przelewów wynagrodzeń w dowolnym systemie bankowym. Automatyzacja wypłaty wynagrodzeń nie będzie dla Ciebie procesem czasochłonnym.

2

ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rozliczamy świadczenia z ubezpieczeń społecznych w przypadku choroby bądź macierzyństwa.

W przypadku gdy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłków – świadczenia są rozliczane na przygotowywanych przez nas listach płac. W przypadku płatników nieposiadających uprawnień do wypłaty zasiłków (zatrudnienie niższe niż 21 osób) przygotowujemy zaświadczenia składane w ZUS (ZUS Z3).

3

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE ZUS

Przygotowujemy i wysyłamy deklaracje miesięczne ZUS.

Na podstawie wysłanych deklaracji ustalamy kwotę płatności, którą płatnik powinien wpłacić do ZUS.

4

USTALENIE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC US, PFRON, PPK

Przygotowujemy miesięczne zestawienia zawierające kwoty zobowiązań wobec Urzędów Skarbowych (PIT-4), PFRON oraz instytucji finansowej, z którą firma podpisała umowę o zarządzanie PPK.

5

WSPARCIE DZIAŁU KSIĘGOWEGO

W Twojej firmie stosujesz podział kosztów ze względu na miejsce ich powstania?

Przygotujemy pliki pozwalające ułatwić procedurę księgowania listy płac przez zespół księgowy, z którym współpracujesz.

6

RAPORTY NA POTRZEBY KLIENTA

Na życzenie klienta możemy przygotować raporty zawierające konkretne dane kadrowe (m.in. zestawienie urlopowe, zestawienie zawierające dane osobowe pracowników, zestawienie nieobecności, etc.)

7

ZESTAWIENIA PŁACOWE

Przygotowujemy zestawienia płacowe z podziałem na:

 • pracowników
 • działy / obszary / lokalizacje (w zależności od struktury stosowanej w Twojej firmie)
 • okres wynagrodzeń
 • termin wypłaty wynagrodzeń
8

ZAŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Na życzenie pracowników przygotowujemy:

 • zaświadczenia o osiągniętym wynagrodzeniu
 • zaświadczenia RMUA (informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej)

cennik usług kadrowo-płacowych

Proces obsługi

AUDYT ORAZ PARAMETRYZACJA

Przejęcie obsługi kadrowo-płacowej to projekt, którego celem jest zapewnienie zgodnego z przepisami prawa a także procedurami firmy funkcjonowania obszaru HR Twojego przedsiębiorstwa.

Proces wdrożeniowy obejmuje m.in.:

1

AUDYT AKT OSOBOWYCH

Na tym etapie nasza praca obejmuje m.in.:

 • kontrolę ważności orzeczeń lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • kontrolę kompletności dokumentacji związanej z prawidłowym rozliczeniem podatku dochodowego a także zgłoszeniem pracowników/zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych,
 • kontrolę dokumentacji związanej z zawarciem umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników oraz zleceniobiorców.
2

KONSULTACJA

Efektem pracy konsultacyjnej jest ustalenie:

 • optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania obszarem płacowym,
 • prawidłowości realizacji procesu zatrudnienia od strony ochrony danych osobowych,
 • wzorów dokumentów kadrowych zindywidualizowanych dla naszych Klientów,
 • sposobu przekazywania dokumentacji kadrowej w ramach współpracy.
3

WDROŻENIE OBSŁUGI

Zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania obszaru HR wymaga m.in. 

 • parametryzacji systemu płacowego w zakresie stosowanych składników wynagrodzeń w przedsiębiorstwach naszych Klientów,
 • realizacji zobowiązań publicznoprawnych (np. rejestracji płatnika w ZUS).

Termin rozpoczęcia współpracy ustalany jest w zależności od stopnia skomplikowania prac wdrożeniowych wymagających wykonania w trakcie przejęcia obsługi.

jak działamy

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372