CENNIK USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

outsourcing kadrowo-płacowy

W KOMPLEKSOWEJ FORMIE

obsługa kadrowa - teczka osobowa

obsługa kadrowa

Kompleksowe wsparcie administracji personalnej od momentu zatrudnienia, sporządzanie dokumentacji w trakcie trwania stosunku pracy do momentu rozwiązania umowy o pracę, wyrejestrowania z ZUS oraz sporządzenie świadectwa

obsługa płacowa

obsługa płacowa

Rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami firmy a także wysyłka dokumentów rozliczeniowych z ZUS, PFRON, US, PPK oraz wsparcie zespołu księgowości

audyt

audyt

Analiza procedur oraz konfrontacja dokumentacji przetwarzanej oraz archiwizowanej u naszych Klientów celem zapewnienia zgodności procesów z obowiązującymi przepisami prawa.

CENNIK USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

ceny netto (wystawiamy fakturę vat)

umowa cywilnoprawna

OD 50 PLN

1 OSOBA / 1 MIESIĄC

obsługa płacowa umowy o pracę

od 50 PLN

1 OSOBA / 1 MIESIĄC

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

OD 70 PLN

1 OSOBA / 1 MIESIĄC

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU WYCENY USŁUG

ZAKRES USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

Dokonujemy zgłoszenia pracowników oraz zleceniobiorców naszych Klientów do ubezpieczeń społecznych elektronicznie stosując odpowiednie dokumenty wymagane w ZUS.

Po ustaniu stosunku pracy przygotowujemy oraz wysyłamy dokumenty wyrejestrowujące z ZUS w ustawowym terminie.

W zależności od preferencji naszych Klientów obsługa kadrowa obejmuje prowadzenie akt osobowych w siedzibie naszych Klientów bądź przechowywanie dokumentacji w naszym biurze. W przypadku wyboru archiwizacji akt osobowych w naszym biurze umożliwiamy dostęp do ich zawartości drogą elektroniczną na życzenie Klienta.

W zależności od preferencji naszych Klientów stosujemy elektroniczny obieg dokumentów, przekazywanie dokumentów przesyłką pocztową lub prowadzenie teczek osobowych w siedzibie naszych Klientów. Częstotliwość oraz terminy wizyt u Klientów dostosowujemy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klientów.

Na potrzeby naszych Klientów sami przygotowujemy wzorce dokumentów kadrowych. Możesz je pobrać bezpośrednio z naszej strony www

Nasze usługi świadczone są w sposób kompleksowy. Oznacza to, że na każdym etapie trwania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej Państwa firmy wszelka dokumentacja kadrowa, która jest konieczna do przygotowywania jest przez nas sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Część standardowej dokumentacji kadrowej znajduje się w naszych zasobach na stronie www

W przypadku konieczności przygotowania dokumentów, których nie znajdą Państwo w naszych zasobach – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Każdy dokument sporządzimy niezwłocznie. Oczywiście – bez dodatkowych kosztów, w ramach umowy o prowadzenie obsługi płacowej bądź kadrowo-płacowej.

Preferujemy formę obsługi spraw związanych ze świadczeniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci pełnomocnictwa udzielonego przez naszych Klientów. Taka forma współpracy skraca drogę obiegu dokumentów związanych z ustaleniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych (rozliczenie świadczeń chorobowych), pozwala na stałą kontrolę salda płatnika z tytułu składek społecznych a w przypadku małych firm przyspiesza proces obsługi świadczeń wypłacanych pracownikom bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za administrację portalem ZUS PUE naszych Klientów. Obsługa kadrowo-płacowa jest pakietem kompleksowym.

Jesteśmy specjalistami w obszarze prawa pracy a także systemu ubezpieczeń społecznych. Tempo zmian aktów prawnych takich jak Kodeks Pracy czy Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymuszają stałą aktualizację wiedzy oraz systemów informatycznych służących obsłudze naszych Klientów.

Nasi Klienci w każdej sytuacji mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie interpretacji poszczególnych przepisów lub rozwiązania problemów powstałych w trakcie trwania stosunku pracy.

Część przedsiębiorstw posiada w swoich strukturach dział administracji kadrowej, zajmujący się prowadzeniem akt osobowych. W takim przypadku nasza oferta może obejmować wyłącznie obsługę płacową a preferowany przez nas sposób obiegu dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną.

Zakres usług kadrowo-płacowych, formę a także cenę usług ustalamy w takich przypadkach indywidualnie.

Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe uwzględniają administrację systemem PPK serwis w imieniu naszych Klientów.

Rejestrujemy pracowników w systemie PPK, podpisujemy umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w imieniu płatnika, zgłaszamy kwoty składek PPK naliczonych na listach płac oraz przygotowujemy zestawienie płatności składek dla płatnika.

Wszystko w ramach obsługi kadrowo-płacowej. Bez dodatkowych opłat.

Na zakończenie każdego miesiąca otrzymujemy od naszych Klientów ewidencje czasu przepracowanego przez zleceniobiorców oraz pracowników. W ramach umowy o prowadzenie administracji kadrowo-płacowej dokonujemy rozliczenia godzin nadliczbowych, godzin przepracowanych w porze nocnej a także urlopów oraz nieobecności związanych z chorobą, macierzyństwem bądź innych nieobecności usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych.

Rozliczenie czasu pracy uwzględniamy na sporządzanych przez nas listach płac a całość dokumentacji jest przez nas archiwizowana w naszym biurze lub miejscu wskazanym przez naszych Klientów.

Reprezentujemy płatnika w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych z przysługującymi pracownikom świadczeniami (ZUS), raportowaniem dla celów statystycznych (GUS) a także w związku ze składanymi deklaracjami PFRON lub PIT-4R.

Bez dodatkowych kosztów po stronie Klienta. Zakres świadczonych przez nas usług kadrowo-płacowych jest kompleksowy.

W przypadku gdy płatnik otrzymuje dokumenty związane z zajęciem wynagrodzenia osobiście udzielamy odpowiedzi poszczególnym instytucjom egzekucyjnym, rozliczamy kwoty potrąceń na listach płac oraz kontaktujemy się z komornikami celem ustalenia bieżących kwot zobowiązań.

Bez dodatkowych kosztów wpływających na kwotę naszego wynagrodzenia.

W ramach współpracy gwarantujemy możliwość przygotowania raportów dla celów analitycznych bądź księgowych. Stosujemy raportowanie bezpośrednie w formie plików eksportowanych z systemu kadrowo-płacowego lub sporządzanie zestawień na podstawie wzorców otrzymanych od Klientów (excel).

Do każdej listy płac przygotowujemy ponadto zestawienie wypłacanych wynagrodzeń wraz z plikiem do przelewów sparametryzowanym zgodnie z wymaganiami systemu bankowego, który służy Państwu do wypłaty pensji.

Nasze usługi są kompleksowe co oznacza, że wszystkie raporty oraz zestawienia przygotowujemy bez dodatkowych opłat po stronie Klienta.

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372