kadry-płace.info
We create HR and payroll services.

NASZE KOMPLEKSOWE USŁUGI

akta osobowe

obsługa kadr

Kompleksowe wsparcie administracji personalnej od momentu zatrudnienia, sporządzanie dokumentacji w trakcie trwania stosunku pracy do momentu rozwiązania umowy o pracę, wyrejestrowania z ZUS oraz sporządzenie świadectwa

payroll

obsługa płacowa

Rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami firmy a także wysyłka dokumentów rozliczeniowych z ZUS, PFRON, US, PPK oraz wsparcie zespołu księgowości oraz raportowanie dla celów analitycznych

audyt kadrowy

audyt

Analiza procedur oraz konfrontacja dokumentacji przetwarzanej oraz archiwizowanej u naszych Klientów celem zapewnienia zgodności procesów z obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzenie raportu zawierającego zestawienie zaleceń pokontrolnych.