CZAS PRACY 2023r.

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym został zdefiniowany w art.  130. Kodeksu Pracy:§  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,…

0 Komentarzy

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Spotykamy się bardzo często z pytaniami: W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW? Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo wymaga dążenia do ciągłego doskonalenia a odpowiednie wykorzystanie zasobów…

0 Komentarzy