OKNO TRANSFEROWE 2024

You are currently viewing OKNO TRANSFEROWE 2024

Okno transferowe dotyczące możliwości przekazania części składki emerytalnej do Otwartego Funduszu Emerytalnego otwarte jest do 31 lipca 2024r.

PODZIAŁ SKŁADKI EMERYTALNEJ

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52% jest dzielona na tzw. I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92% podstawy wymiaru wynagrodzenia ma być:

  • zapisana na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

lub

  • przekazana na rachunek osoby ubezpieczonej prowadzony przez Otwarty Fundusz Emerytalny.

Aby poinformować ZUS o decyzji, osoba ubezpieczona powinna złożyć „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” na druku ZUS-US-OFE-03. Na złożenie oświadczenia mamy czas do 31 lipca 2024r.

Sposób złożenia oświadczenia a także szczegółowe informacje dotyczące możliwości podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej opisany jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło:

Okno transferowe 2024 – ZUS

Dodaj komentarz