KALKULATOR WYNAGRODZEŃ

ROZLICZENIE ROCZNE

uwzględnia zmiany podatkowe tzw. polskiego ładu V.2

- KWOTA WOLNA OD PODATKU 30.000 PLN -

- PDOF 12% -

- ULGA DLA MŁODYCH DO 26 R.Ż. -

0 %
ZGODNOŚĆ Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI

OBJAŚNIENIA DO ROZLICZENIA ROCZNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ POD KALKULATOREM

ikona blog

ZOSTAW NAM ADRES E-MAIL I OTRZYMAJ DOSTĘP DO NARZĘDZI POZWALAJĄCYCH SPRAWDZIĆ ZALICZKĘ OBLICZONĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI Z KWOTĄ POBRANĄ PRZEZ PRACODAWCĘ, WYKAZANĄ NA PIT-11*

* PLANUJEMY PRZYGOTOWANIE NARZĘDZIA PRZED TERMINEM PRZEKAZYWANIA PRZEZ PRACODAWCÓW INFORMACJI PIT-11

F.A.Q.

ROZLICZENIE ROCZNE - NAJCZĘSTSZE PYTANIA

POLSKI ŁAD v.2 (aktualny stan prawny od 1.07.2022)

Tzw. “Polski Ład” wprowadził zmiany w sposobie kalkulacji wynagrodzenia. Ulga dla klasy średniej została wprowadzona w celu rekompensaty braku możliwości odliczenia części składki zdrowotnej przez podatników, których wynagrodzenie roczne mieściło się m. 68.412 PLN a 133.692 PLN.

Zmiany w systemie podatkowym w zakresie ulgi dla klasy średniej zostały negatywnie ocenione ze względu na liczne problemy, które powodowało ustalenie prawa do rozliczenia ulgi oraz na skomplikowaną formę jej kalkulacji. Ulga dla klasy średniej została zlikwidowana i nie jest uwzględniana w rozliczeniu rocznym.

Czy w przypadku gdy płatnik stosował ulgę dla klasy średniej w okresie od stycznia do czerwca 2022r. w rozliczeniu rocznym dojdzie do niedopłaty podatku dochodowego?

Nie. Zmniejszenie stawki podatku z 17% do 12% rekompensuje likwidację ulgi dla klasy średniej a wszystkie wyliczenia porównujące oba sposoby kalkulacji zaliczki (tj. w okresie do 30.06.2022r. oraz od 01.07.2022r.) wskazują, że obecnie obowiązujące przepisy są korzystniejsze dla płatników.

Czy w przypadku gdy ulga dla klasy średniej nie była stosowana to w rozliczeniu rocznym dojdzie do nadpłaty podatku dochodowego?

Tak. W sytuacji gdy mówimy o jednym źródle przychodu obecne przepisy podatkowe są korzystniejsze niż te obowiązujące przed 1 lipca 2022r., dlatego z dużą dozą prawdopodobieństwa można oczekiwać nadpłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

 

Zmiany w systemie podatkowym dotyczą między innymi wysokości procentowej stawki podatku PIT. Likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku dochodowego (przypominamy: obowiązywała do końca 2021r.) a także likwidacja ulgi dla klasy średniej zostają zastąpione zmianą wysokości stawki podatku. Od lipca 2022r. obowiązuje stawka 12% (przypominamy, że wcześniej stosowana stawka w pierwszym progu podatkowym wynosiła 17%).

Wysokość kwoty wolnej od podatku (30.000 PLN) oraz zmiana stawki podatku (12%) determinują wysokość ulgi podatkowej, która w rozliczeniu rocznym wynosi 3.600 PLN (12% z 30.000 PLN).

Stawka podatku dochodowego, kwota wolna od podatku zostały wprowadzone z mocą wsteczną, obowiązującą od 1 stycznia 2022r. W rozliczeniu rocznym za rok 2022 stosujemy obecnie obowiązujące przepisy.

Osoby które osiągają dochody z kilku źródeł – np. kilku umów o pracę, umowy o pracę i dwóch umów zlecania, albo łączą pracę z emeryturą będą mogli upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy.

Kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

  • 300 PLN w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez jednego płatnika,
  • 150 PLN w przypadku gdy podatnik wnioskuje o uwzględnienie ulgi u dwóch płatników,
  • 100 PLN w przypadku gdy podatnik wnioskuje o zastosowanie ulgi u 3 płatników.

Zmiana ta pozwoli na optymalne skorzystanie z ulgi podatkowej już w momencie naliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom tych podatników, którzy mimo otrzymywaniu wynagrodzenia z kilku źródeł dotychczas mogli stosować ulgę podatkową tylko u jednego pracodawcy/zleceniodawcy lub w ZUS.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ULGI U KILKU PŁATNIKÓW OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD POCZĄTKU 2023R.

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA NETTO - POLSKI ŁAD V.2

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372