KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2022

Kalkulator wynagrodzeń

UWZGLĘDNIA ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA POLSKIEGO ŁADU:

- KWOTA WOLNA OD PODATKU 30.000 PLN -

- ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ -

0 %
ZGODNOŚĆ Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI

Kalkulator oparty na aktualnych danych płacowych. Wskazuje porównanie zaliczki na podatek dochodowy 2022r. vs 2021r zgodnie z zasadami Polskiego Ładu obowiązującymi od stycznia do czerwca 2022 r.

ikona blog
F.A.Q.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

ulga dla klasy średniej

Ulgą dla klasy średniej w 2022r. objęci są:

  1. Pracownicy (tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę)
  2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych tzn. zgodnie ze skalą podatkową.

Zgodnie z podjętą przed rząd decyzją z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej.

Warunkiem skorzystania z ulgi dla klasy średniej w 2022r. jest wysokość przychodu rocznego mieszczącego się w przedziale od 68.412 PLN do 133.692 PLN. Oznacza to, że ulga będzie obejmowała osoby, których miesięczny przychód wynosi co najmniej 5.701 PLN i nie jest wyższy niż 11.141 PLN.

Spełnienie warunków związanych z formą stosunku pracy a także kwotą wynagrodzenia wypłacanego w poszczególnych miesiącach oznacza obowiązek naliczenia przez płatnika ulgi dla klasy średniej przy kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przez swojego pracodawcę. W tej sytuacji powinien przed naliczeniem wynagrodzenia przekazać pracodawcy oświadczenie, którego wzór znajduje się tutaj.

Wzór na obliczenie ulgi dla klasy średniej w 2022r. przedstawia się następująco:

  1. (P x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla P wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
    nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2. (P x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla P wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego
    kwoty 133 692 zł

P – oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Ustawodawca umożliwia pracownikom podjęcie decyzji o tym czy ulga ma być rozliczana w zeznaniu rocznym czy też ma być kalkulowana przez płatnika podczas ustalania kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy nie chcą by ulga była stosowana w rozliczeniu miesięcznym mogą złożyć pracodawcy oświadczenie o nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Trzeba pamiętać, że wniosek musi być stosowany przez cały rok.

Pamiętajmy, że prawo do ulgi dla klasy średniej uzależnione jest od wysokości przychodu rocznego. Jeśli pracownik, którego obecne wynagrodzenie obliguje do zastosowania ulgi w trakcie roku podatkowego zmieni pracę i nie uzyska minimalnej kwoty przychodu rocznego, dla którego Ustawodawca przewidział możliwość stosowania ulgi (przypominamy: 68412 PLN) – w efekcie rozliczenia rocznego w deklaracji podatkowej wykaże niedopłatę PDOF i zmuszony będzie do dokonania zwrotu wynikającego z zastosowania ulgi. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku pracowników, którzy otrzymają podwyżkę w trakcie roku podatkowego a ich roczny przychód przekroczy górną granicę, dla której ulga może zostać zastosowana (przypominamy: 133692 PLN).

Dokument PIT-2 to oświadczenie, które składa pracownik, gdy chce, aby pracodawca uwzględniał przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od jego wynagrodzenia kwotę zmniejszającą podatek. W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu ulga podatkowa roczna wynosi 5100 PLN co oznacza możliwość zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 425 PLN miesięcznie. Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Należy pamiętać, że roczna ulga podatkowa wynosząca 5100PLN dotyczy łącznej kwoty przychodów, niezależnie od liczby źródeł ich pozyskania, dlatego oświadczenia PIT-2 nie powinna składać osoba, dla której przychód ze stosunku pracy jest jedynym źródłem dochodu podlegającym rozliczeniu ulgi podatkowej. W szczególności oświadczenia PIT-2 nie składają więc osoby uzyskujący emeryturę bądź rentę wypłacaną przez ZUS. W takiej sytuacji ulga podatkowa stosowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a złożenie oświadczenia PIT-2 u pracodawcy oznaczałoby zastosowanie ulgi podatkowej dwukrotnie co w konsekwencji rozliczenia rocznego skutkowałoby koniecznością dopłaty niesłusznie potrąconej ulgi z wynagrodzenia miesięcznego.

ZMIANA W ZAKRESIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU

ARTYKUŁ DOTYCZĄCY ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372