KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023

You are currently viewing KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023
Na naszym blogu wspominaliśmy o nowej wersji formularza PIT-2 (wzór oświadczenia PIT-2 aktualny dla dochodów uzyskiwanych od 01.01.2023r. można pobrać pod adresem: kadry-place.info/PIT-2):
 
 
Głównym celem przygotowania nowej wersji formularza PIT-2 było umożliwienie pracownikom (oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych) skorzystania z udogodnień dotyczących przepisów podatkowych, które obowiązywać będą od początku 2023r.
 
Jednym z nowych rozwiązań będzie możliwość zastosowania ulgi podatkowej przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez maksymalnie 3 płatników. Przypominamy, że dotychczas ulga podatkowa mogła być stosowana tylko u jednego pracodawcy. Oznaczało to, że formularz PIT-2 mógł być składany tylko przez pracownika oraz tylko jednemu pracodawcy.
 

Aktualna od 01.01.2023r. wersja formularza PIT-2 realizuje więc przede wszystkim oczekiwania osób, które dochód uzyskują z kilku źródeł. 

W części C.6. wniosku podatnik określić może kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy zaznaczając:
  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest jednemu płatnikowi
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest dwóm płatnikom
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest trzem płatnikom

UWAGA: Maksymalna kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 PLN miesięcznie (tj. 3600 PLN rocznie) i może być zastosowana tylko u jednego płatnika (np. pracodawcy). W zależności od tego u ilu płatników podatnik składa oświadczenie ma on możliwość wnioskowania o zastosowanie proporcjonalnej kwoty zmniejszającej podatek.

 W związku z powyższym na naszej stronie udostępniliśmy kalkulator wynagrodzeń, który uwzględnia możliwość zastosowania ulgi podatkowej w różnych wysokościach w zależności od informacji zaznaczonych w składanym płatnikowi/om formularzu PIT-2:
 

W sklepie Google Play dostępna jest wersja dla urządzeń opartych o system Adroid:

Kalkulator wynagrodzeń 2023 – Aplikacje w Google Play

Dodaj komentarz


KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023-2024

You are currently viewing KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023-2024

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023 / 2024

Kalkulator wynagrodzeń

UWZGLĘDNIA ZMIANY UMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE ULGI PODATKOWEJ PRZEZ KILKU PŁATNIKÓW

- KWOTA WOLNA OD PODATKU 30.000 PLN -

- STAWKA PODATKU 12% -

- AUTORSKIE 50% KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU -

ikona blog
ANDROID APP
F.A.Q.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023 / 2024

Zmiany w systemie podatkowym dotyczą między innymi wysokości procentowej stawki podatku PIT. Likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku dochodowego a także likwidacja ulgi dla klasy średniej zostają zastąpione zmianą wysokości stawki podatku. Od lipca 2022r. obowiązywać ma stawka 12% (przypominamy, że wcześniej stosowana stawka w pierwszym progu podatkowym wynosiła 17%).

Wysokość kwoty wolnej od podatku (30.000 PLN) oraz zmiana stawki podatku (12%) determinują wysokość ulgi podatkowej, która w rozliczeniu rocznym wynosi 3.600 PLN (12% z 30.000 PLN).

Osoby które osiągają dochody z kilku źródeł – np. kilku umów o pracę, umowy o pracę i dwóch umów zlecania, albo łączą pracę z emeryturą mogą upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy.

Kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

  • 300 PLN w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez jednego płatnika,
  • 150 PLN w przypadku gdy podatnik wnioskuje o uwzględnienie ulgi u dwóch płatników,
  • 100 PLN w przypadku gdy podatnik wnioskuje o zastosowanie ulgi u 3 płatników.

Zmiana ta pozwola na optymalne skorzystanie z ulgi podatkowej już w momencie naliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom tych podatników, którzy mimo otrzymywaniu wynagrodzenia z kilku źródeł dotychczas mogli stosować ulgę podatkową tylko u jednego pracodawcy/zleceniodawcy lub w ZUS.

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ULGI U KILKU PŁATNIKÓW OBOWIĄZYUJE  OD POCZĄTKU 2023R.

W 2023r. zaktualizowany został formularz PIT-2, który umożliwia złożenie płatnikowi wynagrodzeń wniosku o m.in.:

  • zastosowanie ulgi podatkowej w wysokości 300 PLN miesięcznie (w przypadku wynagrodzenia otrzymywanego od 1 płatnika), 150 PLN/100 PLN miesięcznie (w przypadku otrzymywania wynagrodzenia od odpowiednio 2 lub 3 płatników)
  • zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (dotychczas obowiązywał osobny formularz)
  • kalkulację zaliczki na podatek dochodowy w sposób przewidziany dla osób wspólnie opodatkowujących przychody (dotychczas obowiązywał osobny formularz).

Formularz PIT-2 dostępny jest pod adresem: oświadczenie PIT-2

Opis informacji zawartych w oświadczeniu PIT-2 znajduje się na naszym blogu.

Autorskie koszty uzyskania przychodu (50%) dotyczą wynagrodzeń podatników-twórców, wykonujących działalność twórczą, uzyskujących przychody z przeniesienia autorskich praw do stworzonych utworów.

Ustawa zawiera zamknięty katalog zawierający przychody z tytułu:

1) Działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 
2) Działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 
3) Produkcji audialnej i audiowizualnej;
 
4) Działalności publicystycznej;
 
5) Działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 
6) Działalności konserwatorskiej;
 
7) Prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 
8) Działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372