SKŁADKI SPOŁECZNE 2023

You are currently viewing SKŁADKI SPOŁECZNE 2023

W dniu 30 sierpnia 2022r. Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2023. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie wpływa na wysokość podstawy składek społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 30% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa Przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności opłacać będą składki społeczne w roku 2023 od kwoty zadeklarowanej,  której wysokość nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. Przypominamy, że projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w gospodarce zakłada jego waloryzację od 1 stycznia 2023r. oraz od 1 lipca 2023r.

AKTUALIZACJA (16.09.2022r.) Kwota wynagrodzenia minimalnego wynosić ma:

 • 3.490,00 PLN w okresie od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r.
 • 3.600,00 PLN w okresie od 1 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców w okresie od stycznia do czerwca 2023r. nie mogą być niższe od kwot:

 • 204,37 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 83,76 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 25,65 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ustalane od równowartości 30% minimalnego wynagrodzenia w okresie od lipca 2023r. do grudnia 2023r. nie mogą być niższe od kwot:

 • 210,82 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 86,40 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 26,46 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

Opłacanie składek społecznych od wysokości podstawy wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność oraz osób, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności w ramach stosunku pracy.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 60% PROGNOZOWANEGO PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Przyjęty 30 sierpnia 2022r. projekt budżetu na rok 2023 zakłada, że kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wynosić będzie 6.935,00 PLN. Wartość ta wpływa na wysokość składek społecznych, które opłacane są od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez przedsiębiorców, którzy:

 1. Prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które nie posiadają prawa do opłacania składek od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 2. Należą do grupy twórców i artystów,
 3. Prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. Są wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. Są akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
 6. Prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

Dotyczy to także także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2023  wynosić ma 6.935,00 PLN, co oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców nie mogą być niższe od kwot:

 • 812,23 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 332,88 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 101,94 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)
 

Dodaj komentarz