SKŁADKI SPOŁECZNE 2022

You are currently viewing SKŁADKI SPOŁECZNE 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informację w sprawie podstawy wymiaru składek społecznych na rok 2022 dla ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą. W dzisiejszym artykule dowiesz się jaka jest podstawa składek społecznych w 2022r. w zależności od tego czy są one opłacane na preferencyjnych warunkach czy też w standardowej, zadeklarowanej wysokości.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 30% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa Przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności opłacają składki społeczne w roku 2022 od kwoty zadeklarowanej, nie niższej niż 903 PLN (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, wynoszącego 3010 PLN).

Składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców nie mogą być niższe od kwot:

 • 176,27 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 72,24 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 22,12 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

Opłacanie składek społecznych od wysokości podstawy wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność oraz osób, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności w ramach stosunku pracy.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 60% PROGNOZOWANEGO PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Opłacanie składek społecznych od zadeklarowanej podstawy, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dotyczy:

 1. Osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które nie posiadają prawa do opłacania składek od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 2. Twórców i artystów,
 3. Osób,, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. Wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. Akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
 6. Osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

a także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie na rok 2022 zostało ustalone w kwocie 5922 PLN, co oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców nie mogą być niższe od kwot:

 • 693,58 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 284,26 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 87,05 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

WYSOKOŚĆ STOPY PROCENTOWEJ SKŁADKI WYPADKOWEJ

Stopa procentowa składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalana jest na okres od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023r. W przypadku płatników, którzy zobligowani są do składania informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe wysokość składki wypadkowej zostanie ustalona przez ZUS do dnia 20 kwietnia 2022r.

Pozostali płatnicy, którzy:

 • zatrudniają co najmniej 10 ubezpieczonych i nie byli zobligowani do przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe ustalają wysokość stopy procentowej samodzielnie w zależności od grupy działalności, do której należą,
 • zatrudniają nie więcej niż 9 ubezpieczonych ustalają wysokość stopy procentowej jako 50% najwyższej stopy procentowej obowiązującej na dany rok składkowy dla grup działalności.
Przypominamy, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022r. ograniczona jest do kwoty 177.660 PLN. Szczegóły znajdziecie na naszym blogu
 
Jeśli szukasz firmy, która pomoże Ci w dopełnieniu formalności związanych ze składaniem deklaracji ZUS skorzystaj z naszej oferty współpracy dla:
 

Źródło: Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. – Komunikaty – O ZUS – ZUS

 

Dodaj komentarz