LIMIT SKŁADEK SPOŁECZNYCH 2022r.

You are currently viewing LIMIT SKŁADEK SPOŁECZNYCH 2022r.

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany. Od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zależy maksymalna wysokość składek emerytalno-rentowych opłacanych przez pracodawcę (16,26% podstawy) oraz pracownika (11,26% podstawy).

Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych ograniczona jest do kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej. Przypominamy, że ograniczenie składek nie dotyczy składki chorobowej obowiązkowej (2,45% podstawy), której wysokość nie jest limitowana.

PROGNOZOWANE PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE 2022r.

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 roku będzie wynosiło 5.922 PLN. 

ROCZNA PODSTAWA SKŁADEK  EMERYTALNO-RENTOWYCH 2022r.

Oznacza to, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022r. będzie ograniczona do kwoty 177.660 PLN, a miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe dobrowolne nie będzie mogła przekroczyć miesięcznie 14.805,00 PLN. Kwota ubezpieczenia chorobowego dobrowolnego ograniczona jest bowiem do wysokości 250% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w ustawie budżetowej.

Zastanawiasz się kogo dotyczy ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe a kogo dobrowolne? A może masz inne pytania dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych lub prawa pracy?

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na każde Twoje pytanie pomagając Ci rozwiać wątpliwości:

www.kadry-place.info/kontakt

 

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Skip to content