SKŁADKA ZDROWOTNA 2023

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2023

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystających z ulgi na start, które wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

  1. Kwota 4.179,56 PLN (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 376,16 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki)
  1. Kwota 6.965,94 PLN (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).
  2. Kwota 12.538,69 PLN (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.128,48 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej  stanowi kwota 3.490 PLN w okresie od stycznia do czerwca 2023r. oraz 3.600 PLN w okresie od lipca do grudnia 2023r. (minimalne wynagrodzenie w 2023r.)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi odpowiednio 314,10 PLN oraz 324,00 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

OPODATKOWANIE W FORMIE SKALI, PODATKU LINIOWEGO, PODATKU KWALIFIKOWANEGO DOCHODU Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podstawa składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest ustalona na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.490 PLN w okresie od stycznia do czerwca 2023r. oraz 3.600 PLN w okresie od lipca do grudnia 2023r. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 314,10 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.490 PLN) do czerwca 2023r. oraz kwoty 324,00 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.600 PLN) od lipca 2023r.

SKŁADKA ZDROWOTNA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ, NIEOSIĄGAJĄCYCH PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 5.224,46 PLN (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 470,20 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Zachęcamy także do zapoznania się z zasadami oraz kwotami podstaw składek społecznych w roku 2023 w zależności od przyjętej formy opodatkowania działalności oraz kwot przychodu uzyskiwanego z tej działalności.

Wszystkie artykuły związane z obowiązkami wobec ZUS znajdziecie na naszym blogu:

https://kadry-place.info/blog/category/ubezpieczenia-spoleczne/

Masz pytania dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym? Zapraszamy do skorzystania z opcji kontaktu z naszą firmą 

Wśród naszych zasobów znajdziecie KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ na okres od stycznia do czerwca 2023r.

Dodaj komentarz