SKŁADKA ZDROWOTNA 2023

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2023

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystających z ulgi na start, które wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

  1. Kwota 4.179,56 PLN (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 376,16 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki)
  1. Kwota 6.965,94 PLN (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).
  2. Kwota 12.538,69 PLN (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.128,48 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi więc 314,10 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki), ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę na dzień 1.01.2023r. to kwota 3.490,00 PLN

OPODATKOWANIE W FORMIE SKALI, PODATKU LINIOWEGO, PODATKU KWALIFIKOWANEGO DOCHODU Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podstawa składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest ustalona na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 314,10 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.490 PLN) w okresie od lutego 2023r. do stycznia 2024r. Podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2023r. to kwota 3.010 PLN.

SKŁADKA ZDROWOTNA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ, NIEOSIĄGAJĄCYCH PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 5.224,46 PLN (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 470,20 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Zachęcamy także do zapoznania się z zasadami oraz kwotami podstaw składek społecznych w roku 2023 w zależności od przyjętej formy opodatkowania działalności oraz kwot przychodu uzyskiwanego z tej działalności.

Wszystkie artykuły związane z obowiązkami wobec ZUS znajdziecie na naszym blogu:

https://kadry-place.info/blog/category/ubezpieczenia-spoleczne/

Masz pytania dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym? Zapraszamy do skorzystania z opcji kontaktu z naszą firmą 

Wśród naszych zasobów znajdziecie KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ na rok 2023.

Dodaj komentarz