PROPOZYCJE RZĄDOWE ZMIAN W SPOSOBIE USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

You are currently viewing PROPOZYCJE RZĄDOWE ZMIAN W SPOSOBIE USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

DWIE PROPOZYCJE ZMIAN

Rząd rozważa dwie propozycje zmian, których zadaniem byłoby uproszczenie oraz uelastycznienie procesu ustalania wysokości składki zdrowotnej.

Pierwsza z rozważanych propozycji zmian zakłada, że kwota składki zdrowotnej będzie opłacana w stałej wysokości. Kwota ta nie podlegałaby zmianom z miesiąca na miesiąc. Druga propozycja zakłada opłacanie składki zdrowotnej w zależności od przychodu bądź dochodu. Wybór sposobu należałby do przedsiębiorcy.

“Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny. Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić utrzymanie finansowania ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie. Powrót do rozwiązań, które obowiązywały przed wprowadzeniem Polskiego Ładu to ubytek dochodów państwa o ok. 10 mld PLN. Poprzedni rząd podwyższając obciążenia obywateli z tytułu składek zdrowotnych, wycofał dotację do NFZ z budżetu państwa, przez co pomimo wzrostu wysokości składek w systemie nie pojawiły się nowe pieniądze na ochronę zdrowia” – przekonuje Konfederacji Lewiatan.

Źródło:

Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej – Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz