NOWE WZORY DOKUMENTÓW KADROWYCH – AKTA OSOBOWE

You are currently viewing NOWE WZORY DOKUMENTÓW KADROWYCH – AKTA OSOBOWE

Nowelizacja Kodeksu Pracy, opublikowana w dniu 4 kwietnia 2023r. w Dzienniku Ustaw wdrożyła unijne dyrektywy dotyczące tzw. “work-life balance” i tzw. “dyrektywy rodzicielskiej”.

W związku ze zmianami w przepisach prawa pracy a także systemu ubezpieczeń społecznych w zakresie świadczeń rodzicielskich zmianie uległy dokumenty kadrowe, które stanowią podstawę ubiegania się o nowe uprawnienia (tj. wolne z powodu działania siły wyższej, bezpłatny urlop opiekuńczy). Ponadto konieczne było przygotowanie wniosku o ustalenie nowej wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nie zapominajmy, że od bieżącego roku obowiązuje nowy wzór oświadczenia PIT-2 składanego m.in. w celu uwzględnienia przez płatnika wynagrodzenia miesięcznej zaliczki na PDOF.

W dniu dzisiejszym przedstawimy zmiany w zakresie dokumentacji kadrowej oraz wskażemy źródła zasobów naszej strony pozwalające na bezpłatne pobranie nowych wzorów.

STARTER – PAKIET DOKUMENTÓW KADROWYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 26.04.2023R.

Tzw. “pakiet startowy” (ew. starter) to nic innego jak komplet podstawowych dokumentów wręczanych kandydatowi do pracy (tutaj mówimy przede wszystkim od kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie) a także pracownikowi w momencie gdy zostaje z nim podpisana umowa o pracę.

Pakiet ten stanowi dla pracodawcy podstawę tworzenia obowiązkowych akt osobowych, prowadzonych na podstawie rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dokumenty, które przechowuje pracodawca muszą być zgodne z zakresem informacji, które na różnych etapach zatrudnienia mogą być przetwarzane przez pracodawcę. Dokładamy wszelkich starań by zakres danych, które wypełnia kandydat do pracy oraz następnie pracownik był zgodny z przepisami:

  • Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dotyczy zakresu danych, które przetwarzać może pracodawca),
  • Kodeksu Pracy (dotyczy zakresu danych oraz zakresu uprawnień pracownika, o których powinien być poinformowany przez pracodawcę),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (dotyczy sposobu prowadzenia akt osobowych przez pracodawcę).

W 2023r. nastąpiły zmiany w zakresie wzoru oświadczenia PIT-2 składanego przez pracownika, który wnioskuje by pracodawca (płatnik podatku dochodowego) przy kalkulacji zaliczki na PDOF stosował ulgę podatkową. Przypominamy, że od bieżącego roku ulga taka może być rozliczana przez maksymalnie 3 płatników, dlatego pracownik ma możliwość wskazania pracodawcy jaką wysokość ulgi ma stosować w przypadku wypłacanego mu miesięcznie wynagrodzenia. Zmianie uległ także wiek dziecka, nad którym opiekę sprawuje pracownik uprawniony do niewyrażenia zgody na pracę nadliczbową, pracę w porze nocnej oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy.

W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie aktualizacji pakietu startowego, którego aktualny wzór możecie pobrać pod adresem:

PAKIET STARTOWY 2023

 

PIT-2

Wspominaliśmy o nowej wersji wniosku PIT-2, która obowiązuje od początku bieżącego roku.

Szczegóły dotyczące nowego formularza przeczytacie pod adresem:

PIT-2 – NOWA WERSJA 2023

 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW USTALENIA UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH

Znowelizowane przepisy prawa pracy, obowiązujące od 26.04.2023r. wydłużyły okres uprawnień rodzicielskich związanych z możliwością niewyrażenia zgody na pracę nocną, pracę w godzinach nadliczbowych oraz na delegowanie poza stałe miejsce pracy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 (dotychczas uprawnienia dotyczyły rodziców dzieci do lat 4).

Nowy wzór oświadczenia dla celów uprawnień rodzicielskich znajduje się pod adresem:

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE – WNIOSEK

 

URLOP OPIEKUŃCZY – 5 DNI

Prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni rocznie w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia) także obowiązuje od 26.04.2023r.

Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego znajdziecie pod adresem:

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZPŁATNEGO URLOPU OPIEKUŃCZEGO

 

ZWOLNIENIE OD PRACY Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika (z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia) to nowe uprawnienie pracownicze, o które można wnioskować składając pracodawcy wniosek:

WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD PRACY Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

 

WNIOSEK O USTALENIE NOWEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO

Przypominamy, że od 26.04.2023r. zaszły zmiany w zakresie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Obecna wysokość tego świadczenia wynosi 70% podstawy jego wymiaru. W okresie przejściowym pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w dniu wejścia w życie nowych przepisów ma prawo złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego, obowiązującego od 26.04.2023r. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o:

  • ustalenie wysokość 81,5% podstawy wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 26.04.2023r. do końca urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (dotyczy osób, które korzystały z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie przepisów i wnioskowały pierwotnie o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, tj. otrzymywały świadczenie w wysokości 80% podstawy jego wymiaru),
  • ustalenie wysokość 100% podstawy wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 26.04.2023r. do końca urlopu macierzyńskiego oraz 70% podstawy wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (dotyczy osób, które korzystały z urlopu macierzyńskiego w dniu wejścia w życie przepisów i nie wnioskowały pierwotnie w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego,
  • ustalenie wysokości 70% podstawy zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego od dnia 26.04.2023r. do końca urlopu rodzicielskiego (dotycz osób, które korzystały w dniu 26.04.2023r. z urlopu rodzicielskiego i otrzymywały świadczenie w wysokości 60% podstawy.

W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku macierzyńskiego należy złożyć poniższy wniosek płatnikowi zasiłku w terminie 21 dni licząc od dnia 26.04.2023r.

WNIOSEK O USTALENIE NOWEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO

 

Wszystkie aktualne wzory dokumentów kadrowych znajdziecie na stronie:

 

Dodaj komentarz