KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2024

You are currently viewing KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2024
Na naszym blogu opisywaliśmy zmiany w wynagrodzeniu minimalnym, jakie nastąpią wraz z początkiem 2024r.:
 
Analizowaliśmy także wpływ planowanego zwiększenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 60000 PLN na kwotę wynagrodzenia netto w zależności od wysokości wypłacanego wynagrodzenia brutto:
 
Z bieżących publikacji medialnych wynika jednak, że zapowiadana podczas kampanii wyborczej kwota wolna od podatku wynosząca 60 tys. PLN nie będzie obowiązywała w 2024 roku. 
 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy więc przypuszczać, że sposób kalkulacji wynagrodzenia a także zobowiązań wobec ZUS (składki społeczne, składka zdrowotna) oraz Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy) pozostanie bez zmian. Przypomnijmy, że w obowiązującym stanie prawnym wynagrodzenie z wynagrodzenia brutto pracowników potrącamy:
  • Składki społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa) stanowiące 13,71% podstawy,
  • Składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy po pomniejszeniu jej o składki społeczne,
  • Podatek dochodowy, którego stawka w pierwszym progu podatkowym wynosi 12%.

Kalkulacja zaliczki na podatek dochodowy uwzględniać będzie w 2024r. identyczną kwotę wolną od podatku jak w roku bieżącym (tj. 30 tys. PLN), z której wynika wysokość miesięcznej ulgi podatkowej, wynoszącej:

  • 300 PLN (w przypadku składania wniosku PIT-2 o stosowanie ulgi podatkowej u jednego płatnika, w jej maksymalnym wymiarze),
  • 150 PLN (w przypadku składania wniosku PIT-2 o stosowanie ulgi podatkowej u dwóch płatników, proporcjonalnie do jej maksymalnej wysokości),
  • 100 PLN (w przypadku składania wniosku PIT-2 o stosowanie ulgi podatkowej u trzech płatników, proporcjonalnie do jej maksymalnej wysokości).

Przypominamy, że na naszej stronie znajdziecie Państwo kalkulatory wynagrodzeń zarówno dla umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych. W sklepie Google Play dostępna jest natomiast wersja aplikacji dla urządzeń opartych o system Adroid:

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Aplikacje w Google Play

 

Dodaj komentarz