WYNAGRODZENIE MINIMALNE 2024

You are currently viewing WYNAGRODZENIE MINIMALNE 2024

Wynagrodzenie minimalne w roku 2024 zostanie dwukrotnie zrewaloryzowane, podobnie jak ma to miejsce w roku bieżącym. Jest to wynik Ustawowych gwarancji w przypadku gdy wskaźnik inflacji wynosi co najmniej 5%.

W dniu 15 września 2023r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893).

WYNAGRODZENIE MINIMALNE  MIESIĘCZNE

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie:

  • 4.242 PLN w okresie od stycznia do czerwca 2024r.
  • 4.300 PLN w okresie od lipca do grudnia 2024r.

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Minimalna stawka godzinowa także wzrośnie dwukrotnie i zgodnie z treścią Rozporządzenia wyniesie:

  • 27,70 PLN w okresie od stycznia do czerwca 2024r.
  • 28,10 PLN w okresie od lipca do grudnia 2024r.

Przypominamy, że stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenie (art. 734 Kodeksu Cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu Cywilnego).

Źródło:

Dziennik Ustaw - wynagrodzenie minimalne 2024

Dodaj komentarz