DEKLARACJA ZUS DRA 2022

You are currently viewing DEKLARACJA ZUS DRA 2022

Jakie obowiązki spoczywają na osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w 2022r. względem ZUS? Jakie terminy obowiązują przedsiębiorców w zakresie składania deklaracji do ZUS oraz jakie sankcje przewidują przepisy w przypadku braku ich realizacji? O wszystkim dowiesz się właśnie tutaj.

Niemal wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Rozliczanie składek społecznych polega na opłacaniu przez prowadzących działalność gospodarczą składek:

 • za siebie
 • za osoby zatrudnione
 • za osoby współpracujące

Pakiet ustaw nazwany “Polskim Ładem” wprowadza od 2022r. rewolucyjne zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność. Szczegóły związane z ustalaniem składki zdrowotnej znajdziecie na naszej stronie www

Kolejną istotną zmianą jest comiesięczny obowiązek wysyłania deklaracji ZUS DRA.

JAKIE INFORMACJE ZAWIERA DEKLARACJA ZUS DRA?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym płatnik składek wskazuje rozliczenie wysokości składek oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jest to dokument, na podstawie którego ZUS ustala zobowiązania przedsiębiorców związane z kwotą, która powinna zostać przez nich opłacona.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z OPŁACANIEM SKŁADEK – ZMIANY 2022

Do końca 2021r. część płatników była zwolniona z obowiązku przekazywania deklaracji DRA co miesiąc. Zwolnienie z obowiązku dotyczyło płatników, którzy:

 • opłacali składki wyłącznie za siebie lub za osoby współpracujące;
 • złożyli dokumenty rozliczeniowe, w których wykazane zostały składki za cały poprzedni miesiąc, a podstawa ich wymiaru była co najmniej równa obowiązującej ich minimalnej podstawie.

W takiej sytuacji po złożeniu deklaracji z naliczeniem składek za pełny miesiąc ZUS w kolejnych miesiącach samodzielnie, automatycznie powielał ostatnio złożoną deklarację. Obowiązek składania deklaracji miesięcznych dotyczył więc sytuacji, w których nastąpiła zmiana w odniesieniu do pierwotnie złożonej deklaracji na przykład w zakresie kwoty składek  lub kodu podlegania ubezpieczeniom społecznym a także sytuacji, gdy przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczeń zatrudniane osoby.

Polski Ład wprowadzając zmiany odnośnie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obliguje płatnika (osobę opłacającą składki we własnym imieniu) do składania deklaracji za każdy poprzedni miesiąc. Wynika to z faktu, iż nowy sposób ustalania składki zdrowotnej dla wielu przedsiębiorców oznacza różną podstawę składek w każdym miesiącu. Podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie bowiem zależna od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. W zależności od wybranej formy opodatkowania podstawą składki zdrowotnej będzie:

 • dochód – w przypadku osób rozliczających podatek wg skali (na zasadach ogólnych) lub stosujących podatek liniowy
 • przychód – w przypadku osób rozliczających podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • kwota minimalnego wynagrodzenia – w przypadku osób stosujących opodatkowanie w postaci karty podatkowej.

DEKLARACJA ZUS DRA – TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

DEKLARACJA ZUS DRA – FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Zasady składania dokumentów nie ulegają zmianie. Płatnicy, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, nadal będą mogli składać dokumenty w formie papierowej. Mogą także już teraz korzystać z formy elektronicznej przekazywania dokumentów do ZUS, np. z wykorzystaniem e-Płatnika dostępnego na PUE ZUS.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI – SANKCJE

Obowiązki w zakresie terminowego przekazywania deklaracji rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenia wynikają wprost z przepisów. Na płatników lub osoby zobowiązane do działania w imieniu płatnika, które nie dopełniły obowiązków wynikających z przepisów Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć karę grzywny w wysokości do 5000 PLN.

WAŻNE: od 2022r. w przypadku niezłożenia przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, ZUS nie będzie powielał deklaracji z poprzedniego miesiąca lecz sporządzi DRA z urzędu, na którym wykaże kwoty składek na poziomie minimalnym. Oznacza to konieczność złożenia korekty oraz dopłaty składek wraz z ewentualnymi odsetkami przez osoby/płatników, którzy nie dopełnili obowiązku składania deklaracji miesięcznych.

Jeśli szukasz firmy, która pomoże Ci w dopełnieniu formalności związanych ze składaniem deklaracji ZUS skorzystaj z naszej oferty współpracy dla:

Źródło: Zmiany w składce zdrowotnej – Zmiany od 2022 r. – ZUS

Ten post ma 3 komentarzy

 1. XMC.pl

  Uważaj, żebyś przez nieuwagę nie stworzył czegoś wiekopomnego i na stałe wpisał się w cyfrowy świat internetu. 🙂

 2. Noemi

  Having read this I believed it was very informative.
  I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together.

  I once again find myself spending way too much time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worth it!

Dodaj komentarz