SKŁADKA ZDROWOTNA 2022

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2022

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystających z ulgi na start, które wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

  1. Kwota 3.732,62 PLN (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 335,94 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki)
  1. Kwota 6.221,04 PLN (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).
  2. Kwota 11.197,87 PLN (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.007,81 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej  stanowi kwota 3.010 PLN (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 270,90 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

OPODATKOWANIE W FORMIE SKALI, PODATKU LINIOWEGO, PODATKU KWALIFIKOWANEGO DOCHODU Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podstawą składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest kwota:

  1. Za miesiąc styczeń 2022 r. zadeklarowana, nie niższa niż 4.665,78 PLN (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób za styczeń 2022 r. nie może być niższa od kwoty 419,92 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. Za miesiące od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. ustalona na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.010 PLN. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 PLN).

SKŁADKA ZDROWOTNA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ, NIEOSIĄGAJĄCYCH PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6.221,04 PLN (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Zachęcamy także do zapoznania się z zasadami oraz kwotami podstaw składek społecznych w roku 2022 w zależności od przyjętej formy opodatkowania działalności oraz kwot przychodu uzyskiwanego z tej działalności.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku składania miesięcznych deklaracji ZUS DRA niezależnie od tego czy przychód z działalności w poszczególnych miesiącach jest stały.

Wszystkie artykuły związane z obowiązkami wobec ZUS znajdziecie na naszym blogu:

https://kadry-place.info/blog/category/ubezpieczenia-spoleczne/

Masz pytania dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym? Zapraszamy do skorzystania z opcji kontaktu z naszą firmą: www.kadry-place/kontakt

Źródło:

Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych – Komunikaty – O ZUS – ZUS

Informujemy, że ZUS udostępnił kalkulator składki zdrowotnej ułatwiający obliczenie jej wysokości w zależności od zastosowanej formy opodatkowania, okresu za który składka jest należna oraz wysokości dochodu w tym okresie:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Dodaj komentarz