ZMIANA CZASU NA ZIMOWY – 2021r.

You are currently viewing ZMIANA CZASU NA ZIMOWY – 2021r.

Zmiany czasu z letniego na zimowy dokonuje się jesienią każdego roku w naszym kraju w ostatnią niedzielę października.

W 2021 r. zmiana czasu na zimowy będzie miała miejsce 31 października. Zmiany czasu dokonuje się w nocy z soboty 30 października na niedzielę 31 października. Zmiana czasu polega na przestawieniu zegarków w nocy z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w 2021 r. następuje dnia 31 października o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego.

ust. 2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.
3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.”

ZMIANA CZASU A PRAWO PRACY

Przepisy prawa nie opisują wprost sytuacji związanej ze zmianą czasu pracy. Rozważania na temat tego w jaki sposób rozliczyć czas pracy pracownika pracującego na zmianie nocnej w dniu 30 października 2021r. opierają się więc na ogólnych zasadach oraz przepisach Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 80 Kodeksu Pracy – wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jeśli w związku ze zmianą czasu pracy pracownik wykonuje pracę o 1 godzinę dłużej to dodatkowy czas pracy należy mu zrekompensować.

Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych pracownikowi można udzielić czasu wolnego. Jego wymiar uzależniony jest od tego, która strona stosunku pracy jest inicjatorem rekompensaty w postaci czasu wolnego:

  • jeśli wniosek o udzielenie czasu wolnego złożył pracownik czas wolny udzielany jest w proporcji 1:1 w stosunku do liczby godzin nadliczbowych,
  • jeśli udzielenie czasu wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, bez wniosku pracownika, czas wolny udzielany jest w proporcji 1,5:1 tj. za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową należy pracownikowi udzielić czasu wolnego w ilości 1,5h.

W sytuacji gdy praca w godzinach nadliczbowych nie zostanie zrekompensowana czasem wolnym – pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem. W przypadku pracy nadliczbowej powstałej w porze nocnej pracownikowi należy wypłacić dodatek wynoszący 100% stawki godzinowej obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto za pracę wykonywaną w porze nocnej  pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

PRZYKŁAD

W zakładzie pracy wyznaczona została pora nocna w godzinach od 21:00 do 5:00. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracownik w dniu 30 października pracownik wykonywał pracę w godzinach od 22:00 do 6:00, w tym podwójnie w godzinach od 2:00 do 3:00. W związku z pracą nadliczbową w ilości 1 godziny pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% (przyp.: praca nadliczbowa miała miejsce po przekroczeniu normy dobowej, tj. między godziną 5:00 a 6:00). Pracownikowi przysługuje także dodatek do pracy w porze nocnej za 8 godzin pracy.

O zasadach wyliczenia wynagrodzenia za pracę nadliczbową napisaliśmy tutaj

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dodaj komentarz