ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

You are currently viewing ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

W przypadku choroby dziecka podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest zwolnienie lekarskie wystawione rodzicowi dziecka oraz wypełniony przez świadczeniobiorcę wniosek na druku ZUS Z15. Liczba dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego wynosi:

  • 60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad dzieckiem chorym do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad dzieckiem chorym (lub innym członkiem rodziny)w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad dzieckiem chorym z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.  

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w przypadku gdy dziecko zostało poddane izolacji lub skierowane zostało na izolację. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana tak samo jak choroba.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie lub skierowanym na izolację przysługuje w takim samym zakresie jak w przypadku opieki nad dzieckiem chorym (14, 30 lub 60 dni).

OPIEKA NAD DZIECKIEM ZDROWYM

Istnieją także sytuacje, w których ubezpieczonemu przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8. Taka sytuacja ma miejsce wtedy gdy konieczność opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 spowodowana została niespodziewanym zamknięciem placówki, do której dziecko uczęszcza (szkoła, żłobek, przedszkole).

Sformułowanie “niespodziewane” oznacza sytuacje, w których ubezpieczony o zamknięciu placówki dowiaduje się w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym zamknięciem.

W każdym wymienionym przypadku zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Jedynym wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. W takiej sytuacji zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.

LIMIT DNI PRAWA DO OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB INNYMI CZŁONKAMI RODZINY

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Natomiast gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością (w wieku od 8 do 18 lat, a gdy są chore – od 14 do 18 lat) i innych chorych członków rodziny (w wieku od 14 lat), łączny okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 30 dni.

Wymienione limity dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, nie zależą od:

  • liczby dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki;
  • liczby osób uprawnionych do tego zasiłku.

Przygotowano na podstawie informacji na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem – Aktualności – O ZUS – ZUS

Ustalenie prawa do zasiłku, przygotowanie dokumentów z wnioskiem o wypłatę zasiłku przez ZUS to nasza codzienność. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www, która przedstawia kompleksowy zakres świadczonych przez nas usług:

Usługi Kadrowo-płacowe. 15 Lat Doświadczenia (kadry-place.info)

W przypadku pytań – prosimy o kontakt:

KONTAKT: USŁUGI KADROWO PŁACOWE – KONTAKT (kadry-place.info)

Dodaj komentarz


Skip to content