WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – ZMIANY 1.09.2023

You are currently viewing WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – ZMIANY 1.09.2023

Z dniem 1 września 2023r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. 2023 poz. 1348 z dnia 6 lipca 2023r.).

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH OD 1 WRZEŚNIA 2023R.

Na mocy nowelizacji z dnia 6 lipca br. zmianie uległ procentowy stosunek wynagrodzenia pracowników młodocianych w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w poprzednim kwartale. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów wynosił on w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4%, w drugim 5% natomiast w trzecim 6%.

Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa powyżej od dnia 1 września 2023r. wynosi:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.”;

Źródło:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (sejm.gov.pl)

 

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz