NOWY WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM OD 30.09.2023R.

You are currently viewing NOWY WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM OD 30.09.2023R.

Z dniem 30 września 2023r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023r. poz. 1240).

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Młodocianym, zgodnie z art. 190 Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat.

Zasady zatrudniania młodocianych oraz osób niemających 15 lat reguluje art. 191 Kodeksu Pracy a także Rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Przypominamy także, że w drodze rozporządzenia określone zostały zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie. O aktualnych zmianach w tym zakresie informowaliśmy na naszym blogu:

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODODCIANYCH 2023 (kadry-place.info)

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM OD 30 WRZEŚNIA 2023

Obowiązujący od 30 września 2023r. wykaz prac wzbronionych młodocianym obejmuje m.in.:

  1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu;
  2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych;
  3. Prace stwarzające zagrożenie wypadkowe.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (dziennikustaw.gov.pl)

Dodaj komentarz