POLSKI ŁAD LIPIEC 2022 – ANALIZA ZMIAN

You are currently viewing POLSKI ŁAD LIPIEC 2022 – ANALIZA ZMIAN

Od dnia 1 lipca 2022r. wprowadzone zostaną zmiany w tzw. “Polskim Ładzie”, które w efekcie wpłyną na wynagrodzenie Polaków. Zmiany nie zostały co prawda jeszcze uchwalone przez Parlament, jednak już dzisiaj przedstawimy analizę ich wpływu na wynagrodzenie netto stosując przykładowe kwoty wynagrodzenia brutto.

Przypomnijmy po krótce, że zmiany obejmą:

LIKWIDACJĘ ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej, której zadaniem było niwelowanie skutków wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu w zakresie likwidacji możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. W rzeczywistości – spowodowała komplikacje związane ze sposobem ustalania wysokości obniżki podatku a sposób jej rozliczania został dość szybko uznany w branży księgowej jako “nietrafiony”.

OBNIŻKA STAWKI PODATKOWEJ DO WYSOKOŚCI 12%

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12% będzie obowiązywała przychody, których podstawa opodatkowania nie przekracza w roku podatkowym wysokości 120.000 PLN. Przypomnijmy, że do końca czerwca obowiązuje 17-procentowa stawka podatku dochodowego.

JAKI WPŁYW NA WYNAGRODZENIE NETTO MAJĄ ZMIANY W POLSKIM ŁADZIE?

W latach poprzednich system podatkowy w Polsce był określany mianem degresywnego lub regresywnego. Bez wątpienia takie tezy były formułowane w związku z możliwością odliczenia części składki zdrowotnej od podatku oraz ograniczeniem wysokości składek emerytalno-rentowych do limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W dużym uproszczeniu możemy więc wysunąć tezę, że wprowadzenie “Polskiego Ładu” miało na celu dążenie do odwrócenia sytuacji, w której osoby zarabiające więcej… płaciły niższe podatki (oczywiście w ujęciu procentowym do wysokości dochodu).

Likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku a następnie likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz zmniejszenie wysokości stawki podatkowej do 12% wpływają na zmniejszenie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, lecz w różnym stopniu wpływają na wysokość wynagrodzenia netto otrzymywanego przez pracowników.

Skoro więc zmiana dotyczyć ma kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – należy zacząć od stwierdzenia, że zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie osób, które zarabiają najmniej.

Dlaczego? Ponieważ osoby te już w obecnym stanie prawnym nie płacą podatku a więc obniżenie stawki PDOF do 12% nie wpłynie na wysokość ich wynagrodzenia osiąganą od lipca 2022.

Przywołajmy kilka porównań kwoty wynagrodzenia netto osiąganego przed lipcem 2022r. oraz od 01.07.2022r. po wprowadzeniu zmian*:

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 2.363,56 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 2.363,56 PLN (tj. bez zmian)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 2.702,34 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 2.716,34 PLN (tj. +14 PLN)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 3.021,96 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 3.056,96 PLN (tj. +45 PLN)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 3.660,19 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 3.738,19 PLN (tj. +78 PLN)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 4.319,43 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 4.420,43 PLN (tj. +101 PLN)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 5.729,91 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 5.783,91 PLN (tj. +54 PLN)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 30.06.2022:

 • 6.937,39 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.07.2022:

 • 7.147,39 PLN (tj. +210 PLN)

*Analiza wykonana przy założeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu, ulgi podatkowej w pełnej wysokości, braku objęcia wynagrodzenia programem PPK.

WNIOSKI

Bez wątpienia należy uznać, że wprowadzone zmiany rozwiążą problem skomplikowania systemu podatkowego w Polsce i będą miały charakter pozytywny lub neutralny dla osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu pracy. Zaznaczyć należy jednak, że zmiany neutralne lub pozytywne dotyczą porównania kalkulacji wynagrodzenia od lipca 2022r. w porównaniu do pierwotnej wersji Polskiego Ładu, obowiązującej od 01.01.2022r. Na pytanie czy zmiany w Polskim Ładzie są pozytywne w stosunku do wynagrodzeń obliczanych przed 2022r. każdy może odpowiedzieć sobie sam, korzystając z naszego kalkulatora:

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Monika

  Dziękuję fantastyczne źródło wiedzy

  1. Admin

   Dziękujemy i życzymy spokojnego dnia 🙂

Dodaj komentarz