POLSKI ŁAD – CZAS NA ZMIANY

You are currently viewing POLSKI ŁAD – CZAS NA ZMIANY

W dniu 24 marca 2022r. Premier Mateusz Marowiecki na konferencji prasowej zapowiedział zmiany w programie “Polskiego Ładu”. Wymieniamy najważniejsze zmiany, które zostały zaproponowane i mają być konsultowane społecznie.

Konsultacje, które mają trwać do końca przyszłego tygodnia obejmują:

LIKWIDACJĘ ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej spotkała się z szeroką krytyką grup księgowych. Złożona propozycja konsultacji likwidacji ulgi dla klasy średniej jest więc formą przyznania Ministerstwa Finansów do błędów w zmianach systemu podatkowego wprowadzonych przez tzw. “Polski Ład”.

PROPOZYCJĘ OBNIŻKI PDOF Z 17% DO 12%

Ministerstwo Finansów zaproponowało obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%. Jednocześnie zaproponowano utrzymanie dotychczasowej kwoty wolnej od podatku (30.000 PLN) oraz wysokości progu podatkowego (120.000 PLN).

WYŁĄCZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ Z PODSTAWY OPODATKOWANIA

Zaproponowana zmiana ma dotyczyć osób rozliczających się liniowo a także w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz osób, które stosują opodatkowanie przychodów w formie karty podatkowej. Przypominamy, że obecnie składka zdrowotna nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, dlatego opłacanie składki zdrowotnej od wysokości dochodu/przychodu to nie jedyny koszt związany z ponoszeniem opłat przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy opłacają bowiem podatek dochodowy liczony od wysokości podstawy dochodu/przychodu będącej jednocześnie podstawą składki zdrowotnej, dlatego można stwierdzić, że dochód/przychód ten jest opodatkowany dwukrotnie. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania ma być limitowana.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ULGI PODATKOWEJ PRZEZ MAKSYMALNIE 3 PŁATNIKÓW

Przypominamy, że obecna kwota wolna od podatku wynosząca 30.000 PLN oznacza możliwość zastosowania ulgi miesięcznej w wysokości 425 PLN (30000*17% w skali roku) przez jednego płatnika wypłacającego podatnikowi wynagrodzenie. Propozycja Ministerstwa, która została zgłoszona do konsultacji, oznacza, że podatnik będzie miał możliwość zgłoszenia wniosku o zastosowanie ulgi maksymalnie 3 płatnikom wynagrodzenia. Ulga podatkowa ma być w tym przypadku ustalana proporcjonalnie. Biorąc pod uwagę kwotę wolną oraz wysokość proponowanej stawki podatkowej – kwota ulgi wyniesie 3600 PLN rocznie. Oznacza to możliwość odliczenia w wysokości miesięcznej 300 PLN (dochód z jednego źródła) lub 150/100 PLN (przy wynagrodzeniu wypłacanym odpowiednio przez 2 lub 3 płatników).

Planowany termin wdrożenia zmian to początek lipca 2022r.

Jeśli jesteś zainteresowany porównaniem wynagrodzeń netto z uwzględnieniem omawianych zmian – zapraszamy do skorzystania z naszego KALKULATORA

Dodaj komentarz