DODATKOWE 12 MIESIĘCY Z MAŁYM ZUS PLUS

You are currently viewing DODATKOWE 12 MIESIĘCY Z MAŁYM ZUS PLUS

Z dniem 1 sierpnia 2023r. wejdą w życie przepisy umożliwiające wydłużenie okresu opłacania preferencyjnych składek społecznych przez najmniejszych przedsiębiorców (tzw. “Mały ZUS Plus”) o kolejne 12 miesięcy.

MAŁY ZUS PLUS

Obowiązujący od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Z rozwiązania mogą korzystać osoby, których przychód w ubiegłym roku zamknął się w kwocie 120 tys. PLN. W ten sposób przedsiębiorcy zaoszczędzają średnio nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Ulga przysługuje przez trzy lata w ciągu pięciu lat, a po upływie tego okresu – od nowa.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz korzystać z Małego ZUS-u Plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, tj. nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 tys. PLN, musisz musisz spełnić drugi obowiązek jakim jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Na zgłoszenie do ulgi przedsiębiorca ma czas do końca stycznia. Jeżeli jednak w ciągu roku zakończy on opłacanie preferencyjnych składek ZUS, oraz wznowi lub ponownie podejmie prowadzenie działalności gospodarczej, to obowiązuje go 7 dniowy termin na zgłoszenie wniosku w ZUS.

DODATKOWE 12 MIESIĘCY Z “MAŁYM ZUS PLUS”

Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus, których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. PLN, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Dzięki dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać składki w ramach tzw. “Małego ZUS Plus” przez dodatkowe 12 miesięcy.

Preferencyjna podstawa wymiaru jego składek na ubezpieczenia społeczne w takim przypadku nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok oraz nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Źródło:

Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodaj komentarz