ZUS PUE – OBOWIĄZEK ZAŁOŻENIA PROFILU OD 2023R.

You are currently viewing ZUS PUE – OBOWIĄZEK ZAŁOŻENIA PROFILU OD 2023R.

ZUS PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych od początku 2023r. staje się narzędziem obowiązkowym dla każdego płatnika.

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS

Dotychczas obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Od początku 2023r. obowiązek ten spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach. Dotyczy to więc także małych firm, które zatrudniają do 5 pracowników.

Płatnicy składek mają czas do 30 grudnia 2022r. na założenie konta osobiście lub upoważnienie do dostępu do roli płatnika osobę reprezentującą firmę. Należy zaznaczyć, że płatnik składek, który nie miał założonego profilu na PUE ZUS lecz upoważnił do roli płatnika inną osobę nie ma obowiązku dokonywania żadnych zmian. 

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL NA PUE ZUS?

Profil zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej.

Jak wskazuje ZUS na swojej stronie internetowej, cyt.:

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba:

  1. Wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
  2. Wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.
  3. Wybrać sposób rejestracji:
  • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków, z którymi współpracujemy)
  • za pomocą formularza rejestracji.
  1. Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
  2. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

UPOWAŻNIENIE DO PROFILU PŁATNIKA NA PUE ZUS

Aby upoważnić inna osobę do profilu płatnika składek na PUE ZUS należy złożyć dla niej pełnomocnictwo na formularzu ZUS PEL. Dokument można przekazać do ZUS w formie elektronicznej (poprzez portal PUE ZUS) lub w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS (pocztą bądź osobiście).

Na formularzu ZUS PEL, w sekcji pełnomocnictwa, należy zaznaczyć pole “do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS” oraz wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika. W przypadku gdy pełnomocnictwo ma być udzielane na czas oznaczony konieczne jest wskazanie daty, do której pełnomocnictwo obowiązuje.

Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1621).

Źródło:

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek – ZUS

Dodaj komentarz