ZMIANY W PODSTAWIE WYMIARU ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH

You are currently viewing ZMIANY W PODSTAWIE WYMIARU ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o istotniej zmianie w zakresie ustalania podstawy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracownika, który osiągnął przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą.

USTALENIE PODSTAWY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZYCHODU Z UMOWY CYWILNOPRAWNEJ ZAWATEJ Z WŁASNYM PRACODAWCĄ

Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa.

Zgodnie z dotychczasową interpretacją Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. “ustawa zasiłkowa”) przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą był wliczany do podstawy świadczeń chorobowych pracownika pod warunkiem, że umowa której dotyczy przychód trwała w okresie, za który świadczenie miało przysługiwać.

Jak informuje ZUS, wliczanie do podstawy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przychodu z umowy cywilnoprawnej “należy stosować w bieżących sprawach, ale ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem dotyczącym wcześniejszego okresu”.

“Jeżeli ubezpieczony złoży wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i przyjęcia do niej przychodu z umowy zlecenia, to ZUS przeliczy tą podstawę i dopłaci różnicę między wypłaconym a należnym zasiłkiem. Zasady te obowiązują także płatników składek, którzy sami wypłacają swoim ubezpieczonym zasiłki”.

Źródło:

Zmiany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – ZUS

Komentarz nr 316 do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

 

Dodaj komentarz