ZMIANA ZASAD USTALANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

You are currently viewing ZMIANA ZASAD USTALANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

UPROSZCZENIE ZASAD NALICZANIA SKŁADKI?

Wiceminister dodał, że “rozważane są różne możliwości dotyczące uproszczenia zasad naliczania składki, w tym poprzez ryczałtową podstawę oskładkowania. Przedmiotowe zmiany muszą być powiązane ze zmianami na poziomie prawa podatkowego”.

Przypominamy, że od 2022 roku, w efekcie zmian podatkowych (tzw. “Polski Ład”) wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców uzależniona jest zarówno od sposobu opodatkowania przychodów jak i wysokości osiąganego dochodu lub przychodu (w zależności od danej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą).

Wiceminister Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, że analizowany jest wpływ zmian na budżet NFZ a także na budżet Państwa.

“Jednocześnie trzeba również podkreślić, że w świetle art. 67 konstytucji, który mówi, że zakres i formy ubezpieczenia społecznego określa ustawa, przyjmuje się, że ustawodawca ma dużą swobodę w kształtowaniu sposobu finansowania publicznej opieki zdrowotnej, jednak powinien uwzględniać równomierne rozłożenie ciężarów na wszystkich ubezpieczonych” – powiedział wiceminister.

“Te pieniądze teoretycznie poprawiałyby zdolność funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Ale w listopadzie 2022 r. (…) dokonano zmian, które zredukowały dopłaty z budżetu państwa do budżetu NFZ, właściwie na ok. 13 mld PLN. Przestano finansować np. ratownictwo medyczne, czy leki, które miały być bezpłatne, składki zdrowotne mundurowe. Dużo obciążeń przeszło na budżet NFZ” – wskazał.

Wiceminister stwierdził, że “proste przywrócenie poprzednich form zbierania składki, bez wzmocnienia strony dopłat z budżetu państwa, zaowocowałoby znacznym uszczupleniem ilości pieniędzy, którymi będzie dysponował NFZ”. Dlatego, jak zaznaczył, “procedowane są różne sposoby zmiany”.

KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Na naszej stronie znajduje się kalkulator składki zdrowotnej, obowiązujący w roku 2024, który pozwala na ustalenie wysokości składki zdrowotnej dla każdej z grup przedsiębiorców:

KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ od 2024 (kadry-place.info)

Dodaj komentarz