WYNAGRODZENIE MINIMALNE 2023

You are currently viewing WYNAGRODZENIE MINIMALNE 2023

Wynagrodzenie minimalne w roku 2023 zostanie dwukrotnie zrewaloryzowane. Jest to wynik Ustawowych gwarancji w przypadku gdy wskaźnik inflacji wynosi co najmniej 5%.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE  MIESIĘCZNE

Przyjęte w dniu 13 września 2022r. przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokość wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej zakłada dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwot:

  • 3.490 PLN w okresie od stycznia do czerwca 2023r.
  • 3.600 PLN w okresie od lipca do grudnia 2023r.

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Minimalna stawka godzinowa także wzrośnie dwukrotnie i wyniesie:

  • 22,80 PLN w okresie od stycznia do czerwca 2023r.
  • 23,50 PLN w okresie od lipca do grudnia 2023r.

Przypominamy, że stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenie (art. 734 Kodeksu Cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu Cywilnego).

 

Dodaj komentarz