WYNAGRODZENIE MINIMALNE 2023 – PLAN WALORYZACJI

You are currently viewing WYNAGRODZENIE MINIMALNE 2023 – PLAN WALORYZACJI

Wynagrodzenie minimalne w 2023r. – plan waloryzacji w odniesieniu do wskaźnika inflacji. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce poznamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok 2023.

“Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023″ – powiedziała na antenie TVP Info szefowa MRiPS Marlena Maląg.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2023R. – PLAN

Minister rodziny i polityki społecznej wyjaśniła, że dwukrotna waloryzacja płacy minimalnej wynika z Ustawowych gwarancji w przypadku gdy wskaźnik inflacji wynosi co najmniej 5%.

“Przygotowujemy rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, ale jeszcze moment musimy poczekać” – dodała minister.

Przypominamy, że kwota wynagrodzenia minimalnego w 2022r. wynosi 3010 PLN. Czwartkowy “Dziennik Gazeta Prawna” podał, że wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 3 416,30 PLN, czyli o 406,30 PLN więcej niż obecnie.

Już wkrótce Rząd powinien przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązywać będzie w 2023 roku. Na mocy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalenie w drodze rozporządzenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej jest rolą Rządu, jeśli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości stawek w terminie 30 dni od dnia otrzymania do negocjacji proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie ustali ostatecznych stawek, Rada Ministrów będzie zobowiązana ustalić wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku w drodze rozporządzenia. Termin powyższego zobowiązania to dzień 15.09.2022r.

Dodaj komentarz