WYDŁUŻENIE TERMINU NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP

You are currently viewing WYDŁUŻENIE TERMINU NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP

W dniu 26 maja 2023r. Sejm uchwalił Ustawę o świadczeniu wspierającym. Ustawa zawiera m.in. nowelizację Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095).

CZAS NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 180 DNI OD DNIA ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Art. 56 Ustawy o świadczeniu wspierającym wprowadza zmiany w art. 12e ust. 2 tzw. “Ustawy antyCOVIDowej”.  Przepis ten zastępuje wyrazy „do 60. dnia” wyrazami „do 180. dnia”.

Wydłużony tym samym został termin przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby. Obecnie, zgodnie z nim, w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Po nowelizacji Ustawy termin ten ulegnie wydłużeniu do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Dodaj komentarz