WNIOSEK O ZWROT NADPŁACONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO 1.06.2023

You are currently viewing WNIOSEK O ZWROT NADPŁACONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO 1.06.2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2022 wysyłaliśmy do ZUS w deklaracji DRA za miesiąc kwiecień, w terminie do 22.05.2023r.

NADPŁATA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje jej zwrot. Aby otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, do 1 czerwca 2023 r. należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R).

Przypominamy, że wniosek o zwrot nadpłaty utworzony został przez ZUS automatycznie i jest udostępniony na profilu płatnika na platformie ZUS PUE. Informacja o wniosku pojawia się po zalogowaniu na platformę ZUS PUE. Jeśli jednak z różnych względów, po zalogowaniu do portalu nie widzisz informacji o konieczności złożenia wniosku – znajduje się on w widoku dokumentów i wiadomości w sekcji “dokumenty robocze”.

Zadaniem płatnika jest zweryfikowanie czy podany we wniosku numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot jest prawidłowy oraz wysłanie wniosku poprzez jego podpisanie np. profilem ZUS PUE.

CO ZROBIĆ GDY Z ROZLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ WYNIKAŁA NADPŁATA LECZ WNIOSEK NIE JEST WIDOCZNY W PORTALU ZUS PUE?

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot w dniu dzisiejszym ZUS udostępnił płatnikom składek możliwość sporządzenia wniosku o zwrot nadpłaty samodzielnie.

Może to zrobić wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji Dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA .

Należy też zweryfikować czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy lub wprowadzić go ręcznie.

Wniosek należy wysłać do ZUS elektronicznie – najpóźniej do 1 czerwca 2023 r.

Źródło:

Ważna informacja dla płatników składek – zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne – ZUS

Dodaj komentarz