WAKACJE OD ZUS

You are currently viewing WAKACJE OD ZUS

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Tzw. “wakacje od ZUS” wejdą w życie z dniem 1 listopada 2024r.

WAKACJE OD ZUS

“Wakacje od ZUS” to forma odciążenia finansowego przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Założeniem przepisów będzie możliwość finansowania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców z budżetu państwa. Rozwiązanie to będzie dostępne od 1 listopada 2024r. i dotyczyć będzie jednego miesiąca w roku.

Zwracamy uwagę, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez jeden miesiąc w roku nie wpływa na obowiązek ustalania oraz odprowadzania składki zdrowotnej, która powinna być opłacana w standardowym terminie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WAKCJI OD ZUS?

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, a więc osób, któe:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych),

  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln Euro.

WAKACJE OD ZUS – ZASADY KORZYSTANIA

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie zobligowany do złożenia wniosku za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS PUE.

Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Jeżeli więc przedsiębiorca będzie chciał skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek społecznych za grudzień 2024r., wniosek powinien złożyć do ZUS-u już w listopadzie.

Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą terminem tym jest 20-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który deklaracja jest składana.

Źródło:

Wakacje składkowe od 1 listopada – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodaj komentarz