SKŁADKI SPOŁECZNE 2024 – PROGNOZA

You are currently viewing SKŁADKI SPOŁECZNE 2024 – PROGNOZA

Z przyjętych przez Rząd założeń budżetu Państwa w 2024r. wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto wyniesie w przyszłym roku 7794 PLN. Przedstawiamy wyliczenia wysokości składek społecznych oparte na prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu a także wynagrodzeniu minimalnym (dot. zasad preferencyjnych).

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 30% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa Przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności opłacać będą składki społeczne w roku 2024 od kwoty zadeklarowanej, nie niższej niż:

 • 1272,60 PLN (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, które od 01.01.2024r. wynosić będzie 4.242 PLN)

Składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców nie będą niższe od kwot:

 • 248,41 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 101,81 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 31,18 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

Opłacanie składek społecznych od wysokości podstawy wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność oraz osób, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności w ramach stosunku pracy.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 60% PROGNOZOWANEGO PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Opłacanie składek społecznych od zadeklarowanej podstawy, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dotyczy:

 1. Osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które nie posiadają prawa do opłacania składek od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 2. Twórców i artystów,
 3. Osób,, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. Wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. Akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
 6. Komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,
 7. Osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

a także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie na rok 2024 zostało ustalone w kwocie 7794 PLN, co oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców nie będą mogły być niższe od kwot:

 • 912,83 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 374,11 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 114,57 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

 

Dodaj komentarz