SKŁADKA ZDROWOTNA 2025 – KOLEJNE PROPOZYCJE RZĄDU

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2025 – KOLEJNE PROPOZYCJE RZĄDU

CEL ZMIAN W SPOSOBIE USTALANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest przez przedsiębiorców w czterech formach (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa). Zmiany w sposobie ustalania wysokości składki zdrowotnej mają na celu:

  • uproszczenie zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej,
  • obniżenie wysokości składki zdrowotnej,
  • rozwiązanie problemu składki zdrowotnej naliczanej od przychodu ze sprzedaży aktywów trwałych.

RZĄDOWE PROPOZYCJE ZMIAN

Zgodnie z propozycją zmian – składka zdrowotna począwszy od 1 stycznia 2025r. ma wynosić:

  • 9% kwoty stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku rozliczania podatku w postaci przychodów ewidencjonowanych,
  • 9% kwoty stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób rozliczających podatek zgodnie ze skalą podatkową,
  • 9% od kwoty stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia do dochodu w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób rozliczających podatek “liniowo”,
  • 9% od kwoty stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób rozliczających podatek w postaci karty podatkowej.

Czy są to ostateczne propozycje zmian? Będziemy przyglądać się procesowi legislacyjnemu.

Dodaj komentarz