SKŁADKA ZDROWOTNA 2024 – RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2024 – RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystających z ulgi na start, które wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

  1. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 PLN. 
  2. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN. 
  3. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 PLN. 

W roku 2024 “ryczałtowiec” opłacać będzie składkę zdrowotną w wysokości:

  • 419,46 PLN (w przypadku przychodu rocznego do 60 tys. PLN),
  • 699,11 PLN (w przypadku przychodu rocznego powyżej 60 tys. PLN oraz do 300 tys. PLN),
  • 1.258,39 PLN (w przypadku przychodu rocznego powyżej 300 tys. PLN).

KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Przypominamy, że wysokość składki zdrowotnej opłacanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą uzależniona jest zarówno od osiąganego dochodu (lub przychodu) jak i sposobu opodatkowania przychodów.

Na naszej stronie znajduje się kalkulator składki zdrowotnej, obowiązujący w roku 2024:

KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ od 2024 (kadry-place.info)

Dodaj komentarz