SKŁADKA ZDROWOTNA 2022r. – ZAOSZCZĘDŹ OPŁACAJĄC SKŁADKĘ ZA GRUDZIEŃ… W GRUDNIU

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2022r. – ZAOSZCZĘDŹ OPŁACAJĄC SKŁADKĘ ZA GRUDZIEŃ… W GRUDNIU

Od początku 2022r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalają na częściowe odliczenie składki zdrowotnej od skalkulowanej kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązujący od początku 2022r. tzw. “Polski Ład” wprowadza zmiany w tym zakresie. Niezależnie od formy opodatkowania przedsiębiorcy nie będą mogli odliczyć części składki zdrowotnej (przypominamy: 7,75% podstawy jej obliczenia) od skalkulowanej zaliczki na podatek dochodowy.

TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników kwotę składki zdrowotnej powinien opłacić najpóźniej do 10-go miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ona opłacana. Przepisy nie ograniczają jednak płatników w zakresie wcześniejszego terminu, w którym składka zdrowotna może być opłacona. W przypadku opłacenia składki za grudzień 2021r. w terminie do 31.12.2021r. – istnieje możliwość uwzględnienia odliczenia składki zdrowotnej a tym samym zmniejszenia kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Przepisy Polskiego ładu wpływające na zmianę systemu podatkowego obowiązują bowiem od początku 2022r.

OSZCZĘDNOŚĆ W KWOCIE OK. 300 PLN

Wysokość składki zdrowotnej opłacanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wynosi w bieżącym roku 381,81 PLN. Wysokość składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od kwoty skalkulowanej zaliczki na podatek dochodowy wynosi 328,78 PLN (przypominamy: podstawa składki zdrowotnej w 2021r. wynosi 4242,38 PLN). Jest to kwota zmniejszająca wysokość podatku dochodowego w przypadku gdy składkę zdrowotną opłacimy w terminie do 31 grudnia 2021r. 

Dodaj komentarz