SKŁADKA WYPADKOWA 2024

You are currently viewing SKŁADKA WYPADKOWA 2024

Przypominamy, że do 31 stycznia 2024r. część płatników składek społecznych powinna złożyć deklarację ZUS IWA za rok 2023. Dane podane w informacji ZUS IWA będą podstawą do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe obowiązujące w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024r.

ZUS IWA

Informacja ZUS IWA to informacja o danych do niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dane przekazane ZUS-owi pozwolą na ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym. Ustalenie indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy płatników, którzy informację ZUS IWA składali za ostatnie trzy lata kalendarzowe.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK SKŁADANIA INFORMACJI ZUS IWA?

Obowiązek złożenia wypełnionej informacji na formularzu ZUS IWA za rok 2023 dotyczy płatników, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r.,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób w miesiącu,
  • 31 grudnia 2023 r. byli wpisani do rejestru REGON.

INFORMACJE UWZGLĘDNIANE W ZUS IWA

W informacji ZUS IWA płatnicy wskazują:

  • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD,
  • liczbę ubezpieczonych,
  • liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia,
  • dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich jakie miały miejsce w poprzednim roku.

Pozostali płatnicy, którzy zatrudniają co najmniej 10 ubezpieczonych i nie byli zobligowani do przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe ustalają wysokość stopy procentowej samodzielnie w zależności od grupy działalności, do której należą.

Składka ta zróżnicowana jest w zależności od stopnia ryzyka, uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

 
 

Dodaj komentarz