SAMOCHÓD SŁUŻBOWY 2022r.

You are currently viewing SAMOCHÓD SŁUŻBOWY 2022r.

W wielu firmach pracodawca pozwala pracownikom na wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Jeżeli pracownik korzysta z samochodu służbowego dla celów prywatnych to na gruncie przepisów (przyp.: Ustawa o PDOF, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych) otrzymuje on nieodpłatne świadczenie stanowiące dla niego przychód. W sytuacji gdy pracownik nie ponosi kosztu użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych należy do jego przychodu doliczyć kwotę ryczałtu wpływającą na wysokość składek społecznych opłacanych przez pracodawcę oraz pracownika a także na wysokość podatku dochodowego opłacanego przez pracownika.

RYCZAŁT ZA UŻYTKOWANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH 2021

Kwota ryczałtu została unormowana przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a konkretnie artykułem 12 ust. 2a:

“Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 PLN miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

  2. 400 PLN miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3;”

Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe brzmienie artykułu 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odzwierciedla postępu technologicznego jaki dokonuje się w rynku motoryzacyjnym w ostatnich dwudziestoleciu. Rynek motoryzacyjny został zmuszony do wprowadzenia idei downsizingu , która polega na produkowaniu jednostek silnikowych o mniejszej pojemności przy zachowaniu podobnych bądź zbliżonych parametrów mocy. Polski Ład wchodzący w życie przynosi aktualizację tego archaicznego przepisu.

RYCZAŁT ZA UŻYTKOWANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH 2022 

Zmianie nie ulegną kwoty ryczałtu wpływające na podstawę składek społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Polski Ład wprowadza jednak aktualizację w zakresie sposobu ustalania kwoty ryczałtu. Od początku 2022r. ryczałt ten nie będzie ustalany z uwagi na pojemność silnika lecz na moc, jaką silnik posiada:

  1. 250 PLN miesięcznie – dla samochodów o mocy do 60kW oraz samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem;
  2. 400 PLN miesięcznie – w przypadku pozostałych samochodów o mocy powyżej 60kW

Przepisy, zgodnie z którymi ryczałt ustalany jest ze względu na moc silnika, uwzględniające korzystanie z samochodu elektrycznego lub napędzanego wodorem należy uznać za idące z duchem rozwoju przemysłu samochodowego. Czy zmiana ta jest jednak korzystna dla pracowników? Z całą pewnością nie, gdyż 60kW odpowiada wartości nieco ponad 80KM i trzeba zauważyć, że samochody o wyższej mocy stanowią zdecydowaną większość na rynku.

Biorąc pod uwagę brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy należy z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać, że zmiany w tym zakresie nie będą korzystne dla pracownika i wpłyną na zwiększenie zobowiązań pracownika. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz