SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNĄŁ SPÓR O SKŁADKI ZUS

You are currently viewing SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNĄŁ SPÓR O SKŁADKI ZUS

“Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230)” – taką treść zawiera Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024r.

ZUS PODWAŻAŁ DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW, SĄDY BYŁY NIEJEDNOMYŚLNE

Zamiana jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. to jeden ze sposobów, aby uniknąć obowiązku opłacania składek społecznych. Przypominamy, że taka spółka musi mieć co najmniej dwóch wspólników.

Do tej pory tzw. wspólnik dominujący według wykładni ZUS podlegał ubezpieczeniu społecznemu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat stał na stanowisku, że podział udziału wspólników w proporcjach 99% do 1% był iluzoryczny. Wiele orzeczeń Sądów było dotychczas niekorzystnych w tej kwestii dla przedsiębiorców.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024r. ucina spekulacje w tym temacie oraz daje czytelny sygnał: “to nie od podziału udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zależy podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lecz od faktu czy spółka należy do jednego lub kilku wspólników”.

Źródło:

III UZP 8/23 – Sąd Najwyższy (sn.pl)

 
 

Dodaj komentarz