ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2023

You are currently viewing ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2023

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej za 2023 rok powinniśmy dokonać w składanej za kwiecień 2024r. deklaracji miesięcznej do ZUS. Obowiązek dotyczy osób prowadzących w 2023r. działalność gospodarczą.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2023 roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku:

  • ZUS DRA – osoby prowadzące działalność jednosobową i niezatrudniające pracowników/zleceniobiorców objętych ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym,
  • ZUS RCA – osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki społeczne za siebie oraz za inne osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców).

Składając deklarację rozliczeniową za kwiecień 2024r. należy wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”: XII w ZUS DRA lub III.F w ZUS RCA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

20 maja 2024 r. jest ostatnim dniem, kiedy trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

ZWROT NADPŁACONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ

W przypadku gdy z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej za 2023 rok – Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzy oraz udostępni na portalu ZUS PUE płatnika wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). 

We wniosku trzeba wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS.

Wniosek należy wysłać do ZUS przez PUE w terminie do 3 czerwca 2024 roku.

Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Źródło:

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – ważne informacje – ZUS

Dodaj komentarz