PROJEKT ZMIAN KODEKSU PRACY

You are currently viewing PROJEKT ZMIAN KODEKSU PRACY

Projekt zmian w Kodeksie Pracy został w dniu 9 lipca 2024r. skierowany do konsultacji publicznych. Projekt zakłada zmiany zasad obliczania stażu pracy, które mają wpływ na uprawnienia pracownicze. Planowane zmiany, zgodnie z projektem mają wejść w życie od początku 2026 roku.

PROJEKT ZMIAN

Projekt zmian w Kodeksie Pracy skupia się na rozszerzeniu wykazu aktywności zawodowej, wpływającej na okres zatrudnienia, od którego bezpośrednio zależy m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.

Zgodnie z planowanymi zmianami, do okresu zatrudnienia wpływającego na uprawnienia pracownicze, począwszy od 2026 roku uwzględniane będą m.in. okresy:

  • wykonywania umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
  • wykonywania umowy agencyjnej,
  • prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe. 

Projekt nowelizacji ponadto sposób potwierdzania okresów zatrudnienia, które mają być wliczane do stażu pracy.

Okresy prowadzenia działalności gospodarczej mają być potwierdzane zaświadczeniem wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.
Okresy wykonywania umów cywilnoprawnych będą potwierdzane zaświadczeniem ZUS o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Źródło:

Akt prawny (rcl.gov.pl)

Dodaj komentarz