PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

You are currently viewing PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Na mocy nowelizacji ustawy (o pomocy obywatelom Ukrainy) uchwalonej w lutym 2024r. legalny pobyt w Polsce przedłużony został do 30 czerwca 2024r.

LEGALNY POBYT OBYWATELI UKRAINY PO 30 CZERWCA 2024R.

Obecnie procedowana jest nowelizacja Ustawy, której celem jest m.in. wydłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy do dnia 30 września 2025r.

Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2023/2409 z 19 października 2023r. w sprawie przedłużenia tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą (UE) 2022/382, przedłużono ochronę tymczasową udzielaną obywatelom Ukrainy do 4 marca 2025 roku, co wymaga wprowadzenia stosownych zmian do ustawy, przy uwzględnieniu długości roku szkolnego.

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadnieniem dla przedłużenia obowiązywania ustawy do 30 września 2025r. jest zapewnienie sprawnego procesu przechodzenia przez obywateli Ukrainy, korzystających obecnie z ochrony czasowej, na pobyt czasowy. Chodzi też o uwzględnienie długości roku szkolnego w Polsce, ponieważ wiele dzieci obywateli Ukrainy chodzi do polskich szkół.

LEGALNY POBYT OBYWATELI UKRAINY DO 30 WRZEŚNIA 2025R.?

Najważniejszą zmianą wynikającą z nowelizacji ustawy jest przedłużenie ustawy pomocowej do 30 września 2025r. Do tego dnia przedłużony zostanie legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Także do 30 września 2025r. osoby te będą miały przedłużony dostęp do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Źródło:

Akt prawny (sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz