PIT-4R – NOWY WZÓR FORMULARZA

You are currently viewing PIT-4R – NOWY WZÓR FORMULARZA
Nowy wzór formularza PIT-4R jest przedmiotem konsultacji podatkowych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Zmiana formularza jest efektem konieczności pozyskania danych dotyczących ulgi na innowacyjnych pracowników. Konsultacje trwają do 7 sierpnia.
 
PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnicy tego podatku (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy), są zobowiązani złożyć deklarację na formularzu PIT-4R do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja. Ministerstwo Finansów zaprosiło do konsultacji nad nowym wzorem PIT-4R (13.04) wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla płatników obowiązanych do składania konsultowanego wzoru deklaracji.

ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Zmiana formularza PIT-4R wynika przede wszystkim z konieczności pozyskiwania od płatników podatku dochodowego od osób fizycznych danych dotyczących ulgi na innowacyjnych pracowników. Resort finansów ma pozyskiwać te dane dla celów statystycznych. Wzór formularza obowiązujący dotychczas nie zawierał odpowiednich pól dla wskazania wysokości ulgi na innowacyjnych pracowników. 

Nowa wersja formularza PIT-4R ma zostać oznaczona jako 13.04 oraz posiadać pozycje przeznaczone dla umieszczenia wysokości kwoty zaliczek nieodprowadzonych do urzędu skarbowego przez płatnika uprawnionego do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników. Na informacje na ten temat przeznaczona jest część D nowego formularza PIT-4R: „Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek, zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. W nowych pozycjach formularz (159 do 170) podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wykazywać wysokość pomniejszenia zaliczek na podatek podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego za poszczególne miesiące.

Źródło:

Konsultacje podatkowe wzoru formularza PIT-4R – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodaj komentarz